De raad heeft besloten: géén rondweg, voorlopig geen woningbouw terrein Beukenhof

NOORDENVELD – Er komt geen rondweg rond het centrum van Roden en er wordt geen tracé vrijgehouden om de optie naar de toekomst open te houden. Dat heeft de gemeenteraad van Noordenveld afgelopen week besloten. Ook is er, voorlopig althans, geen sprake van woningbouw op de voormalige camping de Beukenhof. De mogelijkheden worden onderzocht om de voetbalclub ONR te verplaatsen naar dit gebied. Dan zou er ruimte ontstaan voor een nieuwe woonwijk ‘Norgerweg ONR’. Het college heeft de opdracht deze zo snel mogelijk te ontwikkelen. Door ONR te verplaatsen kan de weg mogelijk worden ontsloten via ONR  terrein om minder belasting te hebben op de verkeerssituatie in het centrum.

Mocht verplaatsen niet mogelijk zijn, dan is woningbouw op de voormalige camping een terugval optie. De raad ziet graag clustering van sport in het middengebied tussen Hullenweg en Roderweg. En eventueel een plek creëren voor nieuwe school en buitenschoolse opvang. Het hele gebied kan dan het groene karakter behouden. Een mogelijkheid is dat de korfbalvereniging op gaat schuiven richting de hockeyvelden om ruimte te creëren voor ONR. Op deze manier blijft er ruimte voor de skateboardbaan én groen. De manege wordt verplaatst naar de Esweg, waar ook de mogelijkheden voor woningbouw worden bekeken. De ruimte die vrijkomt bij de manege wordt benut voor waterberging opgave. Ook wordt onderzocht of waterberging mogelijk is bij de boven en onderloop van De Loop.  Op de Flanken van de loop is woningbouw mogelijk in beperkte hoeveelheden, langs Borglaan en Hullenweg.

Roderveld V  aan de Hullenweg tegenover Roderveld IV  is mogelijk een tweede locatie voor de bouw van woningen. Wel moet er dan een buffer van minimaal 250 meter tussen de woonwijk en Roderesch komen. Over ongeveer een jaar wordt gekeken of woningbouw in Noord Oost en Peize mogelijk is, mocht daar in de verdere toekomst behoefte aan zijn. Verder heeft het college toegezegd met een voorstel te komen voor een goede en veilige situatie voor de fietsers in Roden-Zuid. Belanghebbenden en de raad worden meegenomen in de ontwikkeling van de plannen voor dit gebied. Voor wat betreft de verkeerssituatie in het centrum moet het college aan de slag met een nieuw plan waarbij de raad gevraagd heeft om durf en creativiteit te tonen.