De Rank op alle fronten in beweging

RODEN – Een open plein en een nieuw logo voor De Rank in Roden, school met de bijbel. Dat werd woensdag uitbundig gevierd. En terecht, want het gaat uitstekend met de school aan de Floralaan. Want ook het afgelopen schooljaar wisten actieve christenen de school weer te vinden. ‘We zijn nog steeds een groeiende school’, zegt Jolanda Verbree, adjunct-directeur, ‘Dat is niet iets vanzelfsprekends in deze tijd. Ook steeds meer kinderen uit vluchtelingengezinnen mogen we verwelkomen. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het mooi om ook deze kinderen op te kunnen vangen het is echt prachtig om te zien hoe deze kinderen, maar zeker ook hun ouders, hier opgenomen worden.’  De Rank had lang last van hangjeugd. Vooral na schooltijd  maakten die het schoolplein onveilig en pleegden vernielingen. ‘In samenwerking met de gemeente hebben wij het dichte fietsenhok vervangen door een open hek. De jeugd is nu vanaf de straat zichtbaar en wij hopen dat dit zorgt voor minder overlast. Ook voor de buurt. De samenwerking met de buurt en met de gemeente verloopt soepel. Op het kleuterplein hebben we sinds kort een prachtig nieuw speeltoestel. De kleuters kunnen volop klimmen en klauteren’, zegt Verbree.  Ook rondom de school gebeurt van alles. ‘Achter onze school wordt hard gewerkt om de Treftuin aan te leggen, de school heeft een eigen stukje tuin om te verbouwen. Deze tuin kunnen we gebruiken voor onder meer de natuurlessen, maar ook de maatschappelijke betrokkenheid en samenleving met de buurt en andere partijen vinden we belangrijk. Vanwege al deze nieuwe dingen vonden we het passend een nieuw logo te ontwikkelen’, legt Verbree de festiviteiten van afgelopen woensdag uit.
De Rank staat er dus goed op. De school groeit en de inspectie was ook tevreden. ‘We hebben vorig jaar een goede beoordeling gehad. Dit gaf aan dat we de goede dingen doen op het gebied van met name veiligheid en leerlingenzorg. Het geeft ons de ruimte om ook andere dingen op te pakken. Zo willen we graag een meer duurzame school worden. Dit willen we volgend schooljaar uitwerken door kinderen bewust te maken van het milieu. Onze school staat in een prachtige, groene omgeving. Hoe zorgen we hier goed voor en hoe gaan we bewust om met deze mooie natuur zijn zaken waar we aandacht aan gaan besteden. Daarnaast willen we een doorgaande lijn in de beeldende vakken zoals tekenen en handvaardigheid. Hiervoor willen we een nieuwe methode aanschaffen.’