De Roegte gaat tegen de vlakte

School wordt mogelijk dorpshuis

RODERESCH – Oef. Dat is even slikken. De Roegte gaat wellicht tegen de vlakte. Het kleine, ouderwetse maar zo karakteristieke dorpshuisje met de oudste gordijnen van de gemeente in Roderesch is straks niet meer nodig. Tenminste, als de plannen om van de voormalige openbare basisschool Steenbergen een groter dorpshuis te maken. Want dan is de Roegte simpelweg overbodig.
De kans is namelijk groot dat OBS Steenbergen binnenkort dienst zal doen als dorpshuis. Het bestuur van dorpsvereniging RAS heeft die plannen kenbaar gemaakt en kan het pand voor één euro van de gemeente Noordenveld overnemen. Het dorpshuis zou dan plaats moeten bieden voor sociaal/culturele activiteiten, sport en spel in de gymzaal, het houden van vergaderingen terwijl kunstenaars er ook de ruimte moeten krijgen. Ook zou er een horecagedeelte in het pand gemaakt moeten worden. De peuterspeelzaal kan eventueel behouden blijven. RAS wil een ruimte verhuren aan kunstenaars om zo – samen met de verkoop van consumpties- de exploitatie rond te krijgen, net als met incidentele verhuur van delen van het grote pand. De sloop van de Roegte- het mooiste stembureau ook van Noordenveld- kost de gemeente dertigduizend euro. Maar dat is nog niet alles. Om van de voormalige school een dorpshuis te maken, is een investering van tenminste negentigduizend euro noodzakelijk. Dit om activiteiten en vergaderzalen te realiseren, de toiletten te verplaatsen, de gemeenschapsruimte her in te richten, de entree te wijzigen en isolerende maatregelen te nemen. Ook zal een opslagruimte gecreëerd moeten worden. Het bestuur van RAS kan het gebouw voor een euro van de gemeente overnemen. Daarmee neemt RAS ook de zakelijke lasten over. Indien er sprake is van een akkoord en de raad ook kan leven met de plannen, gaat men een erfpachtovereenkomst voor dertig jaar aan. De gemeente zou in dat geval wel verantwoordelijk blijven voor groot- en renovatieonderhoud.
Behalve de sloop van De Roegte en de investering in de school, zal de gemeente bij overname door RAS ook eenmalig 184.712 euro moeten afboeken op het schoolgebouw, inclusief gymlokaal, exclusief grond. Daarmee zou de totale investering op ruim drie ton komen. Dit geld zou uit de algemene reserve kunnen komen, nu nog gevuld met ruim 4.5 miljoen euro. De gemeente zou bovendien vanaf 2015 jaarlijks ruim veertigduizend euro besparen. De gemeenteraad zal zich binnenkort over de plannen buigen.