‘De Schutse is niet van Tinten, maar van de vrijwilligers’

Verkiezingsdebat betrekt ouderen bij de politiek

LEEK – In de Schutse te Leek vond afgelopen week het tweede debat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in het Westerkwartier plaats. Tijdens het debat stond de positie van de ouderen in de nieuwe gemeente uiteraard centraal. Naast onderwerpen als een specifiek ouderenbeleid en de verbetering van het openbaar vervoer, werd uiteraard gesproken over de aanbesteding van het welzijnswerk in het Westerkwartier. Want juist dat laatste zorgt voor onrust in dienstencentrum De Schutse.

Alle negen partijen gaven vorige week dinsdag gehoor aan de oproep om het debat bij te wonen. Gespreksleider was Albert Roetman, die stellingen poneerde en de aanwezige partijen aan de tand voelde.

Allereerst vroeg Roetman hoe de partijen om denken te gaan met het feit dat er steeds meer senioren bij gaan komen. Vraagt de vergrijzing in het Westerkwartier om een specifiek ouderenbeleid? Zowel D66 als de PvdA pleitten voor een inclusieve aanpak. Oftewel: geen apart ouderenbeleid. VZ Westerkwartier liet bij monde van lijsttrekker Ytzen van der Velde weten dat zij een specifiek ouderenbeleid wel zien zitten. ‘Er wordt momenteel globaal met ouderen omgegaan’, zei Van der Velde hierover. Desondanks was de meerderheid overwegend tegen een specifiek ouderenbeleid.

Op het gebied van openbaar vervoer wacht de gemeente Westerkwartier een pittige klus. Hoe zorgen zij ervoor dat alle 41 dorpen straks een goede OV-verbinding hebben? Chris Veeze (lijsttrekker namens 50Plus) merkte op dat veel te bussen een tussenstop maken in Groningen. Hij wil daar verandering in brengen en pleitte ook voor een verbetering van de onderlinge wegen tussen de dorpen. Het was Tanja Haseloop (VVD) die Veeze erop wees dat lang niet al het openbaar vervoer over Groningen gaat. Daarnaast vindt zij het openbaar vervoer in de meeste dorpen best goed geregeld. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) pleitte op zijn beurt voor investeringen in het vraaggestuurd vervoer. Haseloop ziet liever initiatieven vanuit de inwoners gesteund worden. Hans Koenders (PvdA) benadrukte dat het van belang is om álle dorpen bereikbaar te houden. Hij wees erop dat het in Jonkersvaart qua openbaar vervoer niet fantastisch geregeld is, zeker niet wanneer iemand hulp nodig heeft in het openbaar vervoer.

Na de pauze kwam het grote klapstuk van het debat. De vraag ‘wat zou de overheid moeten doen voor vrijwilligers?’, lokte een leuke discussie uit. De aanwezigen, zo’n veertig man, waren eigenlijk allemaal op een bepaalde manier betrokken bij De Schutse. En bijna allemaal doen ze dat op vrijwillige basis.

Het was Van der Hoek die aangaf niet gelukkig te zijn met de hele aanbesteding. ‘Maar nu het zover is, moeten we ervoor zorgen dat de lokale verbindingen bediend worden. Vrijwilligers en medewerkers moeten op dezelfde manier betrokken worden, als nu het geval is’, zei hij. Ytzen van der Velde stelde dat een instelling als De Schutse slachtoffer is van de wetgeving in Nederland. ‘Tinten moet nu gebruik gaan maken van de mensen die hier al jaren werkzaam zijn’, stelde hij. Koos Siegers (ChristenUnie) hield de partijen voor dat enig vertrouwen in de winnaar van de aanbesteding op zijn plaats is. ‘We moeten het natuurlijk goed in de gaten houden, maar laten we Tinten nou niet direct gaan wantrouwen’, zei hij.

Vanuit de zaal verrees de belangrijkste vraag van die middag: blijft De Schutse bestaan? Uiteraard was er geen enkele partij die hier uitsluitsel over kon geven, maar gaven ze wel aan dat zij zich hard zouden maken voor De Schutse. Rogier van ’t Land (D66) stelde dat Tinten gek zou zijn als ze dergelijke voorzieningen teloor laten gaan. De overige partijen konden zich hier in vinden en beloofden de vinger aan de pols te houden. Het laatste woord was aan Van der Hoek: ‘De vraag is: van wie is De Schutse? Het is niet van Tinten, het is van de vrijwilligers. Daar moet je met elkaar voor staan als vrijwilliger zijnde. Gezamenlijk moet je ook bij de raad en het college aan de bel trekken, wanneer er iets misgaat.’