De stoom kwam sommigen uit de oren’

LEEK – ‘Snottebellen zorgen voor veel ellende op peuterscholen’ Met dit bericht werd ik door de wekkerradio uit dromenland geroepen. In een tijd van supersnelle berichtgeving ben je met je ogen nog dicht direct bij de les. Een crimineel is nog maar een paar minuten door een ‘collega’ omgelegd, de kruitdampen hangen nog in de straat, of de ‘arme ziel’ ligt via de radio al naast je op het hoofdkussen of waar dan ook. Of criminelen elkaar maar moeten afmaken? Het merendeel van de Nederlandse bevolking vindt dit wel een prima oplossing. Opgeruimd staat netjes. In ieder geval heeft nieuws veel te vertellen, maar of het allemaal klopt? Sinds raadslid de Vries de reden van zijn aftreden bekend maakte, worden er via social media, op straat, of tijdens bijeenkomsten in het gemeentehuis bestuurders en ambtenaren beticht van slechte communicatie. Te laat ingelicht, achterkamertjespolitiek en het op eieren lopen door raadsleden. Als raadslid is het gemakkelijk om te zeggen of te schrijven, ‘hoe komen ze er bij’? Alles wordt haarfijn en ver voordat er rook is naar buiten gebracht. Helaas is dit niet altijd zo. Tijdens een bijeenkomst over het in de volksmond genoemde ‘Polenhotel’ werd er door bewoners van Diepswal ook gewezen op het volgens hen veel te laat op de hoogte brengen van de eerdere plannen. Hoewel deze plannen voor de bouw van een ‘Polenhotel’ zijn ingetrokken, waren er nog veel vragen en opmerkingen. Tijdens de bijeenkomst, waarbij Wethouder Rien Honnef als voorzitter fungeerde werd er alle gelegenheid gegeven om gal te spuwen. Waarom lagen tekeningen al ter goedkeuring bij de Provincie, terwijl de buurt nog van niets wist. De stoom kwam sommigen uit de oren, toen ze hoorden van de plannen. Eén van de aanwezigen stelde de vraag ‘Wij zijn toch de gemeente?’ ‘Waarom kwamen wij pas op de tweede plaats?’ Honnef antwoordde ‘Stel dat we u eerst op de hoogte hadden gebracht en de provincie had daarna geweigerd, wat hadden we dan van tevoren losgemaakt?’ Veel vragen, en waar mogelijk een antwoord. Aan het eind van de bijeenkomst werd er zelfs gelachen en tevredenheid uitgesproken over de uitnodiging en de duidelijke uitleg. Zo kan het dus ook. Toch wil je als raadslid dit soort bijeenkomsten liever voorkomen. Daar waar mogelijk inwoners zo vroeg mogelijk op de hoogte brengen, kan een hoop trammelant voorkomen. Want, de inspreker had groot gelijk met de woorden ‘Wij zijn toch de gemeente?’ Deze ‘wij’ zijn dan ook van harte welkom bij de commissie- en raadsvergadering van 17 december. O.a. op de agenda ‘Verkeersmaatregelen Samuel Leviestraat’. Nieuwe plannen om vooral de veiligheid van voetgangers te verbeteren. Fietsers komen ter hoogte van het Molenkanaal eerder van het fietspad op de weg. Eén van de uit- ingangen bij het parkeerterrein voor AH wordt tijdelijk gesloten .Op de plaats waar de meeste voetgangers oversteken, worden lichtgevende stenen, ‘glow in the dark’, met verschillende kleuren her en der verstrooid. Doet ietsjes denken aan lichtgevende sterretjes tegen het plafond op een kinderkamer. Ook is het de bedoeling om aan de zijde van het Joodse Schooltje blokhagen te plaatsen. Verder staat op de agenda ‘Projectplan intensieve veehouderij’. Er wordt een planning voorgesteld over de inhoud van de notitie. Belangrijk om te weten dat er een apart hoofdstuk wordt besteed aan communicatie. Door de PvdA is het onderwerp MER structuurvisie schaliegas op de agenda geplaatst. Eén gebied waar schaliegas ‘zou’ kunnen worden gewonnen ligt in het veengebied op de grens van Friesland en Groningen, waarbij het zich uitstrekt tot nabij Zevenhuizen. Over al deze onderwerpen kunnen ‘wij, de gemeente’ meedenken en inspreken. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.