‘De tegenprestatie en een Dordtse teckel’

Het lachen was weer niet van de lucht. Vorige week woensdag in de Raadzaal aan de Raadhuisstraat. Te Roden. Om maar met het leukste te beginnen: Tineke Nieboer. Nu in de rol van voorzitter van de raad. Maar dat is toch Marry Brink, waarvan U eens zei, dat ze onder de koe weg moest kruipen. En een volledige politieke carriere ambieren. Inderdaad, dat heb ik ook gezegd. Ik ben er nog niet achter waarom Tineke haar verving. Duistere manipulaties wellicht?! Ik breng U, als ik het weet, op de hoogte. Tineke dus. Bekend om haar dubbelzinnige uitspraken. De keren dat ze inviel bracht ze het er niet slecht vanaf. Dat heb ik haar ook gezegd. Tot haar grote ongeloof. Ze denkt echt dat ik iets op haar tegen heb en geeft me dus geen hand. In werkelijkheid geniet ik van haar. Ze doet altijd haar uiterste best. Alsof ze steeds een examen over haar vaardigheden moet afleggen. Nu ik het meld zag ik eerlijk gezegd ook achter haar fractie een jong ventje zitten, type yup, die bovendriftig aantekeningen zat te maken. Examinatorretje wellicht? De dubbelzinnigheden had Tineke gelukkig niet thuis gelaten. Haar fractievoorzitter aangesproken als meneer Koekoek kreeg de volgende teksten voor de kiezen: “Wilt U hem even vasthouden (..)” of “Mag ik Uw vinger (..)” of “U heeft enige ruimte, als U het kort houd (..)” zelfde koekje voor mijnheer Wekema, wethouder (PvdA): “Houd U hem even vast(..)” of “Heeft U hulp nodig(..)”  Dat laatste sloeg ongetwijfeld weer op de hulpbehoevenden in de gemeente. Daar gaat Alex immers voor een groot deel over. Werklozen, verder voor hulpbehoevende jeugd en mantelzorg. Voor het laatste kwam inspreker mevrouw Verheijcke opdraven, die haar mantelpakje kennelijk demonstratief had thuisgelaten. Wie het dikke pak verordeningen en de maatregelen, die vanuit Den Haag waren opgelegd in had gekeken… Die lieten aan duidelijk niets te wensen over. Wat voor een kortingen werden er nu weer aan bijstanders opgelegd. Ik had me tot een hoogleraar in de juridische wetenschap gewend, die meldde dat die verordeningen verplicht waren, maar wat er in stond was gewoon een zaak van de gemeente. Niet tot de gemeente Noordenveld doorgedrongen, want die hadden zowat alle geneesmiddelen opgesomd die de agressieve, asociale, luie, slecht geklede bijstander tot sociaal gedrag moesten manen. De gemeente als apotheker voor beter gedrag.  Die een tegenprestatie moest eisen. PvdA fractievoorzitter, ook een verdienstelijk dichter vond inspiratie uit het volgende gedicht van Kees Stip:
Een teckel volgde trouw te Dordt
Een man met een reclamebord
Waarop stond: Pieters’ pillen zijn
Uitstekend tegen zenuwpijn…
Het beest sprak enigszins verlegen:
“Daar ben ik ook geweldig tegen!”
Daarmee zette Anne de trend, de overgrote meerderheid van de raad sloot zich daarbij aan. Het geneesmiddel tegenprestatie werd door de meesten afgeserveerd, als was het een kwakzalversmiddel. Ook de aanpak van sancties op de uitkering kreeg weinig bijval. Hoeveel gevallen er dit jaar waren gemeld door het Werkplein. Alex had met het nagevraagd. Hij telde 21 waarschuwingen. 4 personen hadden daadwerkelijk een sanctie gekregen. Dit bracht op zijn beurt De partij, die een harde aanpak van bijstanders voorstaat, de VVD tot wanhoop. Detry Hekman vertolkte dit voor de VVD verplichte nummer. Waar blijven de prikkels, als ze nodig zijn… Mensen met een laag inkomen een toeslag geven is een verkeerde prikkel. Dat werkt averechts. Terwijl de zaal de adem inhield tijdens dit prikkelende betoog… Of hoe een sociaal liberale, want dat is Detry Hekman, heeft ze mij verzekerd, deze rechtse boodschap over het voetlicht zou brengen. Zij werd ruw onderbroken door haar fractieleider, die een koerswijziging aankondigde. In de vorige fractie durfde men deze woorden niet uit te spreken. Betoogde hij. Nu wel. Nee de rest van de aanwezigen trok zich er weinig van aan. Alex Wekema kon nog eens betogen, dat hij ook niet zo van de tegenprestatie was. Zeker als er dwang aan te pas moest komen. Nee Alex kon er ontspannen bij gaan zitten. De bijstanders ook. De soep wordt nooit zo heet gegeten, als die wordt opgediend. Het blijft maatwerk. Gevleugeld woord momenteel in de politiek.
Nee, als het aan de gemeente Noordenveld ligt, blijkt de tegenprestatie, zoals de Dordtse teckel zegt, een middel, waar je geweldig tegen moet zijn. Dat staat vast. Weinigen zullen er rouwig om zijn. Daarom kon vervangend voorzitter Tineke Nieboer de vergadering opgelucht voor 11 uur afsluiten. En dat yuppige examinatorretje op de tribune zijn opschrijfboekje dichtklappen. Benieuwd of die der ook nog een nota over opstelt. En waar hij hem indient. Ik houd U op de hoogte…