‘De term café dekt niet de lading’

Peize mantelzorg Voois

Alzheimercafé is prima ontmoetingsplek

RODEN – Elke eerste donderdag van de maand is er in Hotel Langewold in Roden een Alzheimercafe. De organiserende werkgroep bestaat uit acht leden die allen affiniteit hebben met het onderwerp dementie. Op de avonden zelf is er ondersteuning van twaalf vrijwilligers die de gasten ontvangen en koffie en thee schenken. Joke Voois uit Peize (FOTO) is voorzitter van de werkgroep Alzheimercafé Noordenveld.

‘Soms schept de naam Alzheimercafé verwarring. Dementie kent vele vormen. Alzheimer is daar een van de bekendste van. Ook de naam café dekt niet de lading. Je moet hierbij niet denken aan een kroeg waar bier gedronken wordt. Het gaat ons om een ontmoetingsplek waar je informatie kunt krijgen over dementie, waar je lotgenoten kunt tegenkomen en ervaringen met elkaar kunt delen. Het Alzheimercafé is er voor iedereen die te maken heeft met dementie. Voor de persoon in kwestie zelf, voor familie, buren, vrienden, mantelzorgers en voor de mensen die de zorg voor een dementerende op zich hebben genomen. Professioneel of vrijwillig,’ zegt Joke Voois.

De start van het initiatief in 2013 kwam uit de koker van Welzijn in Noordenveld. Deze welzijnsorganisatie onderzocht de behoefte aan een dergelijke ontmoetingsactiviteit en deed een oproep aan zorginstanties en vrijwilligers om mee te denken. De eerste klap was gelijk een daalder waard. Er was veel belangstelling om mee te doen en aan te haken. In hetzelfde jaar kwam het Alzheimercafé van de grond. Alras bleek de gekozen locatie, de Scheepstraschool, te klein. Nu zit het Alzheimercafé naar volle tevredenheid in Hotel Langewold. Bezoekers aantallen liggen maandelijks zo rond de 40 personen met soms uitschieters naar 60.

‘Ons programma is zeer divers,’ legt Joke Voois uit. ‘Er is een inloop met koffie om 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. Vaak erg informatief. De afgelopen maanden hebben we al eens een huisarts op bezoek gehad, is de notaris langsgekomen en was er voorlichting van een fysiotherapeut. Iedere gast gaat het onderwerp dementie benaderen vanuit zijn eigen invalshoek. We hebben er ook voor gekozen om niet altijd ‘zware’ onderwerpen uit te kiezen. Ook cabaret, samen zingen en lekker meedoen vinden we belangrijk. Afgelopen maand werd zelfs een polonaise ingezet bij het programma ‘Zingen onder de afwas’. Erg leuk en ontspannend voor iedereen. Iedere avond kent ook een flinke pauze waar mensen ruim de tijd krijgen om met elkaar te praten. Zo rondom 21.30 uur is het afgelopen.’

Donderdag 3 december is er weer een Alzheimercafé. Dan is er een informatieve bijeenkomst over voeding. Wie het onderwerp aangaat is welkom. Opgave vooraf hoeft niet en de toegang is gratis. Koffie, koek en hapjes worden gesponsord door de middenstand uit Noordenveld. Ook de mantelzorgconsulente van WiN, Froukje Temming, is aanwezig om zo ook op deze wijze mantelzorgers te ondersteunen en van advies te voorzien. Wie informatie wil kan bellen met WiN 050 3176500.