De tweede Kunst&Cultuurprijs is in aantocht, wie draag jij voor?

NOORDENVELD – Binnen de gemeente Noordenveld zijn er veel mensen of organisaties, die zich intensief bezighouden met kunst en cultuur in de ruimste zin. Naast beeldende kunst is dat muziek, theater, dans en nog veel meer. Door individuele kunstenaars, zowel professioneel als amateur, wordt mooi werk gemaakt. Naast de individuele kunstenaar zijn er ook organisaties binnen Noordenveld die een grote bijdrage leveren aan het culturele klimaat binnen de gemeente. Prestaties die een blijk van waardering van de Noordenveldse  samenleving verdienen.

Daarom hebben de organisatoren van het festival in 2019 het initiatief genomen tot het instellen van een jaarlijkse wisselprijs.  Verhalenverteller Elly van Pagée won die allereerste Kunst&Cultuurprijs. Naast de K&C prijs Noordenveld is ook de Talentprijs ingesteld, deze is bedoeld voor aanstormend talent met groeimogelijkheden. Je moet daarbij denken aan jongeren of groepen van jongeren maar ook ouderen die na hun pensionering in creatieve activiteiten een nieuw doel hebben gevonden. In 2019 is deze prijs voor het eerst toegevallen aan de dansgroep Candy Soda Popcorn.

Ook in 2020 zal de K&C prijs en de Talentprijs weer worden uitgereikt tijdens het festival ‘Wat ’N Kunst’  op zaterdag 5 september als onderdeel van het middagprogramma op de Albertsbaan. Er zijn twee mogelijkheden om voor de K&C prijs of De Talentprijs  in aanmerking te komen. Ten eerste: waardering voor iemand of een organisatie die zich uitzonderlijk inzet of heeft ingezet  om de belangstelling voor en de beoefening van kunst en cultuur in deze gemeente te vergrote. Het kan ook als waardering zijn voor iemand die persoonlijk een uitzonderlijke prestatie levert of heeft geleverd. Ken jij personen of organisaties waarvan je denkt die hebben een prijs verdiend schroom dan niet om hen als kandidaat voor te dragen!

Voordragen

Voordragen kan tot 1 mei 2020,  via de website kunstencultuurprijs.nl  of door het invullen van de bon bij dit artikel en die te sturen naar Media Totaal postbus 116 9300AC Roden. Je mag hem natuurlijk in de bus van De Krant gooien op de Gedempte Haven 5 in Roden. Uit de binnengekomen voordrachten zal de jury maximaal 3 voor de K&C prijs en 3 voor de Talentprijs genomineerden selecteren. De jury kijkt daarbij of de genomineerden voldoen aan de gestelde criteria: de individuele kandidaat is inwoner van Noordenveld of heeft nadrukkelijk binding met Noordenveld, dit geldt ook voor een kandidaat organisatie. Het werk of de activiteit is van waarde voor het culturele leven in Noordenveld.

In deze Krant worden de namen van de genomineerden bekend gemaakt. Daarna zal in De Krant van juni tot en met juli wekelijks één van de genomineerde, door middel van een interview, aan de inwoners van Noordenveld worden voorgesteld. Vanaf dat moment tot 1 augustus 2020 kan er gestemd worden.

Stemmen

Stemmen kan weer op dezelfde manier als het voordragen van kandidaten voor de prijzen via de website kunstencultuurprijs.nl  Voor schriftelijke stemmen is in De Krant weer een formulier beschikbaar. Dat kan worden gestuurd naar Media Totaal postbus 116 9300AC Roden.

De stemmen van het publiek tellen voor 1/3 mee bij het bepalen van de uiteindelijke winnaar. De jury, is samengesteld uit een vertegenwoordiger uit de verschillende regio’s in de gemeente aangevuld met de cultuurcoach van de gemeente en een vertegenwoordiger van De Krant. De jury komt zelf ook tot een rangorde van de genomineerden. Deze rangorde telt voor 2/3 mee bij het bepalen van de uiteindelijke winnaar.

Het zou geweldig zijn als er evenals vorig jaar weer een ruim aantal kandidaten worden voorgedragen en er echt enthousiast gestemd gaat worden op de genomineerden. De K&C prijs en de Talentprijs beantwoorden dan aan hun doel het uitspreken van de waardering van de Noordenveldse samenleving voor hetgeen gepresteerd is om het culturele leven in de gemeente kleur te geven en te bevorderen.