‘De Velden is een sociale leefomgeving’

Zuidvelde Roelof Timmermans

Roelof Timmermans zwaait af

ZUIDVELDE / WESTERVELDE – Na acht jaar lang bestuurslid te zijn geweest bij de belangenvereniging De Velden, geeft Roelof Timmermans het stokje aankomende week over aan Fenna Kroeze.

 

De Velden omvat de dorpen Westervelde en Zuidvelde. Volgens Roelof Timmermans een prima combinatie waar een vereniging de belangen van de inwoners goed kan behartigen. ‘Als ik een gemeenschappelijke deler mag noemen, dan zou ik zeggen, De Velden is een echt sociale samenleving. Als het nu gaat om buurtbijeenkomsten, vergaderingen of het organiseren van activiteiten, altijd is er vanuit beide dorpen een trouwe inbreng. Er is samenspel en cohesie. Je ziet het ook aan het ledenaantal. Bijna iedereen is lid. Twee belangenverenigingen is absoluut geen optie. Het kan niet mooier zoals het nu gaat. Toen wij vanuit Een in 1989 zijn verhuisd naar Zuidvelde zijn we ook gelijk lid geworden. Het is een manier om opgenomen te worden in de gemeenschap. In 2007 ben ik lid van het bestuur geworden, in 2010 werd ik voorzitter.’ Het voorzitterschap is Roelof Timmermans altijd goed bevallen. Er zijn altijd, ook in kleine dorpen, kwesties aan de hand die de inwoners aan het hart gaan. ‘Onderwerpen die vragen om verbeteringen zijn er altijd. Daar maakt een belangenvereniging zich sterk voor. Waar ik vooral trots op ben is het positivisme waarmee we de problemen aanpakken. Je moet naar boven kijken om er uit te komen, met alleen maar geklaag kom je geen stap verder. Samenwerking is in die zin erg belangrijk. Dat is nu aan de hand met bijvoorbeeld Huis ter Heide op het gebied van glasvezel of met veel andere organisaties om meer licht te krijgen op de fietspaden in onze dorpen. Het is nu veel te donker om veilig te kunnen fietsen,’ laat Roelof Timmermans weten. Er is veel wat de dorpen Westervelde en Zuidvelde samenbrengt. Zo is dat basisschool De Elsakker in Westervelde en er ligt een prachtige ijsbaan tussen de dorpen in. Beide zorgen voor onderlinge verbondenheid. Ook het herstel van de schelpenpaden tussen beide dorpsgemeenschappen werd gezamenlijk opgepakt. Zo ook de organisatie van het jaarlijkse Paasvuur. ‘Dan zie je toch dat onze inwoners dat belangrijk vinden om aan te pakken. Niet alleen goed voor de fietsverbinding naar de school, maar ook voor de toeristen wordt het bos zo weer aantrekkelijker. Een activiteit die ook mijn waardering krijgt is de dorpsschouw, zoals die opgezet zijn door de gemeente. Contacten die daaruit ontstaan zijn waardevol.’ Enige kritiek op de dorpsschouw is er ook. ‘Er worden altijd veel punten ter bespreking en verbetering opgenomen. Allemaal prima, maar het lijkt er op dat de dorpsschouw aan eigen succes ten onder gaat. Je ziet dat er te weinig capaciteit is om de verbeterpunten meteen en goed aan te pakken. Het duurt dan weer te lang voor het wordt opgelost en daarmee verliest het zijn waarde. Dat is dan jammer.’

Terugkijkend zegt Roelof Timmermans het bestuurlijke werk altijd met plezier te hebben gedaan. Samenwerking is dan ook van belang. ‘Ik heb geboft met dit bestuur. Vooral met onze secretaris Els Langebeeke. Die heeft ontzettend veel werk verzet.’ Helemaal terugtrekken uit het bestuurlijke leven is nog niet aan de orde. ‘Ik blijf op persoonlijke titel lid van de werkgroep Glasvezel. Iets waarvan ik hoop dat dat gerealiseerd zal worden in onze dorpen. Op dit moment lopen er allerlei acties om mensen bewust te maken van het belang ervan. En dat werkt, we hebben al vele handtekeningen binnen. Het gaat de goede kant op. Ook hier blijf ik optimistisch en positief naar kijken.