‘De Vogelvriend’ koestert jubilarissen

roden vogelclub jub

RODEN – Het spreekwoord ‘jong geleerd, is oud gedaan’ gaat zeker op voor Roelof Kruijer uit Norg. Donderdag is hij in Onder de Linden in Roden door de districtsvoorzitter Jantinus Mulder gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap bij de Nederlandse bond van vogelliefhebbers (NBvV). Een halve eeuw geleden meldde Roelof zich aan bij De Vogelvriend Roden e.o. Wat betreft tentoonstellingen is het hem de laatste jaren voor de wind gegaan. In de afgelopen 15 jaar is het de andere leden slechts vier keer gelukt het clubkampioenschap kromsnavels uit zijn handen te houden. Dat Roelof goede dwergpapegaaien kweekt, blijkt ook uit het feit dat hij al jaren zijn topstatus weet te behouden binnen de parkieten speciaalclub (PSC). Ook heeft hij regelmatig prijzen gepakt op het Nederlands kampioenschap in Apeldoorn. Een ervaren vogelkweker die momenteel ook het langstzittende lid is van De Vogelvriend. Behalve het actief kweken en showen van vogels heeft Roelof zich ook verschillende periodes ingezet binnen het bestuur van de vereniging. Eerst als materiaalcommissaris en later als lid van bestuur. Verdeeld over drie periodes heeft Roelof ruim 15 jaar plaatsgenomen in het bestuur van de vogelvereniging. Maar ook als hij niet in het bestuur zat, kon er altijd een beroep op hem worden gedaan. Roelof is een vrijwilliger waar de vereniging op kan bouwen. Dit heeft de vereniging reeds in 2014 doen besluiten hem te benoemen tot erelid. Sinds afgelopen donderdag heeft Roelof dus ook het speldje behorend bij het 50 jarig lidmaatschap van de NBvV in zijn bezit. Dit was niet het enige speldje dat deze avond opgespeld kon worden. In totaal kon Jantinus Mulder vier speldjes uitreiken. Onder hen ook de huidige voorzitter Oeds Bijlsma uit Nietap. Voor hem is het 40 jaar geleden dat hij lid werd van de NBvV. Net als Roelof heeft ook Oeds zijn sporen verdiend binnen de vereniging. Oeds is niet alle 40 jaar lid geweest van De Vogelvriend Roden e.o. Voordat Oeds in 1991 naar Nietap verhuisde, is hij lid geweest van Vogelvereniging De Edelzanger in Franeker. Drie jaar na zijn aanmelding werd Oeds gevraagd om toe te treden tot het bestuur. In 1994 is Oeds aangesteld als voorzitter en deze functie bekleedt hij nog steeds. Net als veel liefhebbers is ook Oeds met een koppel grasparkieten begonnen. Daarna is hij overgeschakeld naar kleurkanaries om uiteindelijk via tropische vogels bij Europese cultuurvogels uit te komen. De laatste jaren heeft hij een stam barmsijzen opgebouwd. In januari is hij hiermee zelfs Nederlands kampioen geworden in Apeldoorn. Niet alle kwekers zijn even fanatiek in het showen van vogels. Jubilaris Piet Kloosterman uit Zevenhuizen zendt zijn tropische vogels bijvoorbeeld niet in op het Nederlands kampioenschap, maar houdt het bij de regionale shows. Op de door De Vogelvriend georganiseerde districtsshow heeft hij in december goud behaald met een gouldamadine. Natuurlijk ook een puike prestatie. Piet heeft zijn 25 jarig lidmaatschap bij de NBvV verdeeld over drie verenigingen. Eerst is hij lid geweest bij de vogelvereniging in Marum en later bij de vogelvereniging uit Leek. Nadat deze beide verenigingen waren opgeheven, is hij lid geworden van De Vogelvriend Roden e.o. Regelmatig is hij tijdens de clubavonden aanwezig en ook komt hij vaak op de maandelijkse vogelmarkt die van september tot april gehouden wordt in buurthuis de Bomenburcht. Net als de andere 25 jarig jubilaris Henk kuiper uit Nieuw-Roden. Ook Henk is een fanatieke vogelliefhebber, al beleeft hij zijn hobby anders dan de overige drie jubilarissen. Henk brengt ook veel tijd door in zijn vogelverblijf, maar niet om gericht voor de tentoonstelling te kweken. Henk is met name gericht op het kweken van dwergpapegaaien in mooie kleuren. Of de vogels aan de voorgeschreven standaard voldoen, maakt hem niet zoveel uit. Daarnaast brengt Henk ook al ruim tien jaar clubblaadjes rond in de omgeving van Nieuw-Roden. Ook Henk is zo’n vrijwilliger waar een vereniging niet genoeg van kan hebben.