De vrouw met de hamer

Naam: Elly van Pagée
Functie: Voorzitter 4 mei Comité Roden

‘Al jarenlang organiseren we 4 mei herdenkingen in Roden. De gemeente Noordenveld heeft dit als het ware aan ons uitbesteed. Ons comité bestaat ut mensen van diverse pluimage. Gemeenschappelijk is dat we allemaal affiniteit hebben met 4 mei. We vinden geschiedenis belangrijk.  De Historische Vereniging Roon onderschrijft dat. Deskundigen van Roon weten veel over de geschiedenis van Roden, dat in de oorlog een relatief groot aantal NSB-ers herbergde. Op dat vlak is al veel onderzoek verricht. Roden kent echter ook een buurt met straatnamen van verzetsstrijders en oorlogsslachtoffers. Nog steeds is er veel te doen, is er veel uit te zoeken, te registreren en openbaar te maken. We vinden het belangrijk dat jongeren de oorlogsgeschiedenis van hun dorp kennen. Dat doen we met scholenprojecten. Geschiedenis namelijk, is in onze ogen belangrijk voor de toekomst. We zijn als comité nu een ‘losse’ club, maar streven naar het opzetten in een stichting. Dit met het oog op het verkrijgen van bijdragen voor groter opgezette projecten. Misschien dat we in de toekomst als stichting breder kunnen werken dan alleen ion ons hoofdorp Roden. Buurdorpen hebben soms al hun eigen 4 mei vieringen. Misschien kunnen we bundelen om zo een bredere uitstraling te krijgen. Het programma dat we 4 mei presenteren omvat om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Pompstee, vervolgens om 19.45 uur een stille tocht naar het monument op de begraafplaats waarna we weer naar de Pompstee gaan om te praten. Om 21.00 uur volgt dan in de Winsinghhof een door Theater Verloren te presenteren muziektheatervoorstelling, getiteld ‘Dochters van’ en gebaseerd op waargebeurde oorlogsverhalen uit Roden. Het stuk wordt gespeeld door ‘Het Derde Bedrijf’ en strijkorkest Camarata Nordica, die beide onderdeel zijn van de culturele instelling Vrijdag in Groningen. Voor dat stuk heb ik na veel research de tekst geschreven. Het gaat, heel in het kort, over twee vrouwen die wachten bij een halte in de buut van Westerbork en op weg zijn naar Roden. Ze raken met elkaar in gesprek, er worden herinneringen opgeroepen die gebaseerd zijn op het oorlogsverleden in Roden dat voor beiden verschilt. Een kaartje kost 7,50 euro, verkrijgbaar bij Daan Nijman en op 4 mei aan de zaal. Meer info? Bel me maar: 06-17816950.’