De wensen van Tolbert

TOLBERT – Oldebert, de vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, nodigt alle verenigingen maar ook alle inwoners uit de plaats Tolbert op om eventuele suggesties en ideeën aan te dragen aan het bestuur van Oldebert. Met deze suggesties en ideeën wil Oldebert het verenigingsleven meer laten bloeien en eventueel meer samenwerken. Het kan gaan over wonen, werken, verkeer, veiligheid, ontspanning. Op de jaarlijkse ledenvergadering (16 maart 2015) kunnen de ideeën en opvattingen met elkaar gedeeld en besproken worden. Wensen en ideeën kunnen via bestuur@oldebert.nl kenbaar gemaakt worden.