De Wiekslag 25 jaar ’geweldig feest op vrijdag 13 september’

NORG – De Wiekslag in Norg aan de Grootveenweg bestaat 25 jaar. ‘Een goede gelegenheid om ons te presenteren met een mooi feest voor onze bewoners, ons personeel, familie en vrijwilligers. Het blijft altijd goed om aan dit soort mijlpalen aandacht aan te besteden. We willen dat vieren en doen dat deze vrijdag 13 september op verschillende manieren.’ Dit zegt Rianne Pieters, zij is locatiemanager van De Wiekslag.

En het werd een geweldig feest met toespraken van burgemeester Klaas Smid en Rianne Pieters. Het was druk, heel druk, in de middag tijdens het korenfestival en de organisatie kon dan ook tevreden terugkijken op een geslaagd evenement rondom het 25-jarig bestaan van De Wiekslag.
Van 9.00 tot 10.00 uur was er en feestelijk ontbijt voor alle bewoners. Bij de middaglunch waren ook al het personeel en de vrijwilligers welkom. Daarna was iedereen welkom in De Wiekslag. Van 14.00 tot 17.00 uur was er op een podium voor De Wiekslag een Klein Korenfestival. Maar liefst vier koren vertoonden hun zangkunsten en wel De Brinkzangers uit Norg, De Rundezangers uit Emmen-Compascuum, De Laatste Snik uit Zuidlaren en tot slot Het Landloperskoor uit Veenhuizen. Er was deze middag ook een marktje met allerlei producten van hobbyisten, ondernemers uit het dorp met lokale producten, een viskraam, patat en snacks. Rianne Pieters: ‘We hebben er een mooi festivalterrein van gemaakt, zodat iedereen kon genieten van de muziek.’
De Wiekslag in Norg kent twee onderdelen. De Bonkelaar en De Omloop. In totaal werken er 80 mensen en zijn er veel vrijwilligers actief. ‘De Omloop kent 25 appartementen voor mensen met dementie die daar wonen in drie woongroepen. De Bonkelaar telt 32 appartementen. ‘Hier wonen vooral mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Wij regelen volledige verzorging, verpleging en ook begeleiding. Ook hebben we hier 4 appartementen voor mensen die bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname moeten herstellen. Er is dagbesteding, we hebben een mooie Belevingstuin, ook echtparen kunnen bij ons wonen en we leveren Thuiszorg aan mensen die in Norg wonen.
Wensen voor de toekomst zijn er ook. Rianne Pieters: ‘We hebben enkele nieuwe plannen gemaakt waarin we willen investeren. De Omloop moet in onze beleving anders gebouwd worden zodat bewoners het nog beter gaan ervaren als hun woonhuis. Bij De Bonkelaar willen we graag aan de buitenzijde naar voren uitbreiden. We hebben echt te maken met ruimtegebrek. Familieactiviteiten zijn daardoor door ons moeilijk te organiseren. Dat willen we veranderen.’ Ook andere voornemens zijn er ook. Onlangs is er een kwaliteitsverpleegkundige aangenomen. ‘We willen voortdurend inzetten op het verbeteren van kwaliteit. Het aannemen van meer verpleegkundigen past in die visie. Ook het opbouwen van een Thuiszorgteam is voor ons een voornemen. En wat blijft, vrijwilligers zijn altijd welkom.’