DE ZEEPKIST Waarom zou van ‘uitstel’ afstel moeten komen?

Voorkomt Noordenvelder ambtenarij dat er met Het

Pauperparadijs in Veenhuizen iets uitzonderlijks gebeurt?

Onder het lekker bekkende quasi tv-kopje kopje ‘Bij ons in Drenthe’ haalde de hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden zaterdag voor een week fel uit tegen het ‘niet doorgaan’ van het Pauperparadijs, een theater-spektakelstuk over ‘de armoedzaaiers die in vroeger tijden naar Veenhuizen werden gestuurd om daar het belang van rust, reinheid en regelmaat te worden bijgebracht.’ Mooie beginzin, complimenten.

Maar het gepubliceerde ‘uitstel’ (van 2015 naar 2016) werd vervolgens door de hoofdredacteur ‘vertaald’ met ‘afstel’ waardoor ‘al dit fraais aan onze neus voorbij gaat’. Dat is echter volgens mij een ietwat voorbarige interpretatie. Vilein – of is het een vorm van ‘ik als gezaghebbend hoofdredacteur van het regionale dagblad concludeer dit’ – werd door de hoofdredacteur meteen ook maar de ‘hoofdschuldige’ aangewezen. Dat is de gemeente Noordenveld wier ambtenaren ‘punaise poetsend en druk schuivend met dossiers voorkomen dat er iets uitzonderlijks gebeurt.’ Dorknopers (mooi woord overigens!) zijn het, aldus de hoofdredacteur die meteen ook al de echte Zwarte Piet uitdeelt. Want dat zijn de bazen van de ambtenaren, dus burgemeester en wethouders. Die zijn, aldus de hoofdredacteur, niet bij machte hun ondergeschikten te laten doen wat nodig is. En dus is het niet onwaarschijnlijk dat het gulzige Amsterdam ook deze productie – net als bijvoorbeeld het commerciële Anne Frank spektakelstuk – tot zich trekt, is zijn conclusie.

Ik ben, daar had ik eigenlijk mee moeten beginnen, een uiterst kritische burger die vindt dat de overheid, in dit geval de gemeente Noordenveld, in allereerste instantie een ‘service-verlenend bedrijf’ moet zijn. Haar ‘klanten’, wij de burgers, moeten er vanuit kunnen gaan dat wetten, bepalingen, voorschriften, uitzonderingen en wijzigingen daarop voor iedereen gelijkelijk gelden. Dus voor grootschalige én kleinschalige evenementen – hoe belangrijk die ook zijn voor toerisme, economie, noem maar op. Dat is namelijk het kernpunt van onze democratie. (Laat ik ook eens grote woorden gebruiken.)

Ik woon niet in Veenhuizen en heb dus ook niets te maken met de lusten en lasten die zij eventueel van het giga-pauperparadijs-spekstakel kunnen ondervinden. Van mij mag het best doorgaan, zelfs á raison van 2,5 miljoen overheidssubsidie oftewel ons belastinggeld. Maar wel met in achtneming van alle wetten, voorschriften en bepalingen die voor iedere burger gelden. Waarbij de protesten van degenen die om voor hen moverende redenen niet om zo’n spektakel staan te springen, op democratische wijze moeten worden gerespecteerd. Dat gaat bij zo’n – daar ga ik weer – giga-pauperparadijsspektakel op commerciële basis (daar hoeven we toch niet omheen te draaien?) kennelijk (veel) meer tijd in zitten dan bij een veel kleinschaliger project.

Je zou de organisatoren het ‘verwijt’ kunnen maken dat ze te vroeg, dus voordat alle vergunningen ‘rond’ zijn, met het vaststellen van de begindatum van hun project (2015) naar buiten zijn getreden. Maar in dit geval de Zwarte Piet (!) naar de ambtenarij en indirect het gemeentebestuur toeschuiven, lijkt me toch wat te simpel. Hoewel die hoofdredactionele constatering vast bij velen in de smaak zal vallen. Het woord ‘afgelasten’ lijkt me helemaal voorbarig en een misleiding van de lezer.

Henk Hendriks