‘De zorgvrager staat nu centraal’

image

Nicolyne van Wingerden ‘respect voor mantelzorgers’

NOORDENVELD – ‘Ik heb heel veel respect voor mantelzorgers. Ik schrik soms waar zij fysiek, geestelijk en ook financieel mee te maken krijgen. Dat bij elkaar kan een behoorlijke impact hebben op het leven van de mantelzorger’. Dit zegt Nicolyne van Wingerden. Zij zit in de nieuwe Sociaal Maatschappelijke Adviesraad (SMA Noordenveld) en is de moeder van Marinde Brandt, een dochter met ernstige beperkingen, zoals doof- en blindheid en een fysieke en verstandelijke beperking.

‘Toen mijn dochter werd geboren dachten de artsen dat zij hooguit twee jaar te leven had. Dat bleek achteraf gelukkig een verkeerde inschatting. Ze is inmiddels 26 jaar en zo hebben we tot op heden 24 bonusjaren gekregen. Marinde is een prachtig wereldmens en een geweldig dametje. Zij krijgt alle aandacht en verzorging die nodig is op De Brink in Vries, een woonlocatie van Koninklijke Visio. Sommige mensen denken uit het oog, uit het hart, maar dat gaat niet op ook al woont je kind in een instelling. Je betrokkenheid stopt niet, ondanks de goede zorg, als ze in een instelling gaat wonen. Een aantal keren per week ga ik naar haar toe en dan gaan we bijvoorbeeld zwemmen, wandelen of naar de kinderboerderij van De Brink. Ook ga ik met haar naar de tandarts en naar het ziekenhuis. Niet omdat dat moet, maar omdat ik graag bij het leven van mijn dochter betrokken wil blijven. Één weekend in de drie weken komt Marinde bij ons logeren en dat is altijd weer een groot feest, daar kijken we we naar uit.’

Nicolyne van Wingerden geeft aan dat zij zichzelf niet als mantelzorger ziet. ‘Ik ben mantelzorger, alleen ik voel me geen mantelzorger. Je krijgt te maken met zaken die op je levenspad komen en dan is het de kunst om daar het beste van te maken. Tegenwoordig heet het ook mantelzorg als we dingen doen die eigenlijk heel gewoon zijn om voor elkaar te doen. Als je overbuurvrouw ziek is, doe je de boodschappen van haar er gewoon bij. Gewoon burenhulp. We zijn deze aandacht voor elkaar uit het oog verloren. In mijn beleving is dat normaal om te doen.’

Het zitting nemen in de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad, is voor Nicolyne van Wingerden een logische stap. Zij zit ook al enige jaren bij Koninklijke Visio in de cliëntenraad, zowel regionaal als landelijk. "Zelf ben ik gelukkig in staat om voor mijn dochter op te komen. Om mij heen zag ik veel verwanten tobben, omdat zij moeite hebben om hun mening en zorgen kenbaar te maken. Dat is mijn drive, mensen helpen om goed te verwoorden wat ze bezighoudt en wat hun behoeften zijn".

‘De SMA is een vervolg op het Wmo-Platform waar ik een half jaar contactpersoon ben geweest voor mensen met een verstandelijke beperking. De SMA Noordenveld is breder van opzet. De omvorming naar een uitgebreidere raad was noodzakelijk, omdat anders de per 2015 nieuw ingestroomde groepen, zoals bijvoorbeeld Jeugd en de GGZ, niet vertegenwoordigd zouden zijn. De participatiewet valt ook onder het sociale domein en daar is dus tevens een taak voor het SMA Noordenveld weggelegd. Gemeentelijke adviesaanvragen worden via de SMA Noordenveld aan de gebruikers voorgelegd. Het is de taak van de raadsleden om te bewaken dat de juiste mensen benaderd worden voor een advies. Hiervoor maken we gebruik van contactpersonen die op hun beurt weer informatie vergaren bij de groep die zij vertegenwoordigen. Om er zeker van te zijn dat er niets tussendoor slipt worden de adviesaanvragen ook op de gemeentepagina in De Krant, op de gemeentelijke website en op onze eigen website gepubliceerd. Zelf vind ik het sterke punt van deze constructie dat de zorgvrager/ gebruiker centraal gesteld wordt. Degene die het aangaat is bepalend bij het formuleren van het advies. Wat niet onverlet laat dat bijvoorbeeld de vrijwilligers en mantelzorgers, als dat van toepassing is, zeker ook in de gelegenheid gesteld worden om aanvullende opmerkingen te maken. De raad is getalsmatig inmiddels volledig, we zijn echter nog wel op zoek naar diverse contactpersonen die de doelgroepen vertegenwoordigen. Mocht u denken dat dat wel een taak voor u zou kunnen zijn dan kunt u contact opnemen via de e mail: secretariaat@sma-noordenveld.nl, of via de website van het SMA Noordenveld: www.sma-noordenveld.nl’.