‘Den Haag biedt nog niet veel perspectief’

Update met burgemeester Klaas Smid

NOORDENVELD – Nu het zomerreces nadert, maakt men zich op het gemeentehuis op voor de vakantieperiode. Niet dat het nu opeens veel minder druk is, want vragen over versoepelingen blijven binnenstromen. Gemeenten zelf zijn ondertussen nog druk bezig hun financiële zorgen onder ogen te brengen van ‘Den Haag’, al heeft het vorige protest van Nederlandse gemeenten nog niet heel veel indruk gemaakt.

Wat wel indruk maakte: het filmpje van het college van Noordenveld. Naar aanleiding van de financiële positie van gemeenten, nam het college een filmpje op in Veenhuizen, geheel in stijl van het Pauperparadijs. Het filmpje werd online ruimschoots gedeeld. ‘We kregen uit heel Nederland reactie’, zegt Smid. ‘Aan het opnemen ervan beleefden we zelf ook plezier, ondanks dat het natuurlijk een serieus onderwerp is. Van de week was er nog overleg in Den Haag, maar dat biedt niet veel perspectief. Ollongren maakt zich er makkelijk van af en verschuilt zich achter de coronacrisis, terwijl de zorgen van gemeenten al veel langer spelen. Heel Drenthe zit financieel in de problemen.’

Smid vermoedt dan ook dat de gemeente Noordenveld een lastige tijd tegemoet gaat. ‘Dat gaat heel spannend worden.’ Net zo spannend als de versoepelingen, die ruimte biedt voor evenementen. ‘We hebben contact met alle organisatoren van evenementen. Sommigen gaven al aan niets te willen doen, anderen zijn bezig om toch iets op poten te zetten. De 1,5 meter afstand blijft hierbij een vereiste. Op Drents niveau is er nu een checklist opgesteld, waaraan evenementen moeten voldoen. Ook daarin blijven we als Drentse gemeenten gezamenlijk optrekken.’

Met de vakantiestroom die op gang zal komen, wordt het nog spannend hoe de verspreiding van het coronavirus verder zal gaan. ‘Het blijft aan komen op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. De dreiging van een tweede coronagolf blijft, maar ondertussen hebben we ook de testcapaciteit om het virus in te dammen. Ik hoop ondertussen dat men zoveel mogelijk van de vakantieperiode kan genieten, uiteraard op een verantwoordelijke manier.’