Denise de Vette: ‘WiN sluit graag aan’

CBN 122 biedt onderdak aan vele partijen

Aan de Ceintuurbaan Noord in Roden is op nummer 122 een verzamelgebouw ontstaan die maatschappelijk betrokken organisaties bundelt. Een goede zaak, zo vindt de gemeente Noordenveld, want het was altijd al een wens om de huisvestingsproblematiek voor deze organisaties voor langere tijd op te lossen. Kledingbank, Boekenmarkt, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, stichting Queri hebben er hun standplaats gekregen en ook zijn er samenwerkingsverbanden gelegd met onder andere Humanitas, Welzijn in Noordenveld en kerkelijke organisaties. Ceintuurbaan Noord gaat bekend worden onder de naam CBN 122.

Welzijn in Noordenveld is als organisatie betrokken bij het verzamelgebouw CBN 122. Doel is vooral om te zoeken naar verbinding en samenwerking. Denise de Vette (foto) is hier als welzijnsmedewerkster bij betrokken. ‘Als WiN sluiten we graag aan als het gaat om het opzetten van samenwerking met andere partijen. Net als Humanitas beschikken we niet over een eigen ruimte in het gebouw, maar erg is dat niet. Eigenlijk hebben we genoeg aan een ruimte om te vergaderen of cursussen te geven en om eventueel een inloop- spreekuur te starten. We willen vooral de verbinding met elkaar benadrukken. Een goede start is de opzet van een werkgroep die dit proces in gang gaat zetten en initiatieven zal gaan nemen op dit gebied. Voorop staat dat we ons richten op de kwetsbare inwoners.’

Net als de gemeente Noordenveld al eerder verwoorde middels de wethouders Alex Wekema en Jeroen Westendorp wil WiN dat CBN 122 een plek wordt waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en op die manier laagdrempelig toegang krijgen tot voorzieningen. ‘Er zijn een aantal zaken waar we prima bij aan kunnen sluiten,’ zegt Denise de Vette. ‘De Participatiewet met re-integratie activiteiten voor inburgeraars, het Armoedepact van de gemeente Noordenveld, de Gezondheidsnota. Er zijn mogelijkheden om middels activiteiten dat met elkaar te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan budgetcursussen, kookworkshops en het opdoen van ervaring als vrijwilliger voor nieuwkomers. Er is veel mogelijk en WiN heeft daar wel ideeën over.’

De gemeente Noordenveld kiest voor een faciliterende rol. Denise de Vette: ‘De betrokken organisaties zullen het voortouw moeten nemen om inwoners te benaderen voor activiteiten die aansluiten bij wat de inwoner wil. Mooi zou zijn om naast de Kledingbank, de Voedselbank, het Vluchtelingenwerk en de andere organisaties de mensen een extrazetje te geven om mee te blijven doen aan onze samenleving. Het is nu nog te vroeg om al aan activiteiten en programma’s te denken. We zijn in de opstartfase en iedere gebruiker van het gebouw is nu nog drukdoende om zijn eigen plekje in te richten. De komende weken is er overleg en vervolgens ondernemen we stappen. Het gebouw biedt zoveel kansen. Ik zie het wel zitten dat dit gaat lukken.’