‘Denk vooruit en blijf inventief’

Leek rubriek Otto

Leek en Energiek Toezicht

LEEK – In het energieakkoord van 2013 werd afgesproken dat bedrijven die jaarlijks minimaal50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken wettelijk verplicht zijn om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Vorige week liet de Krant de gemeente Leek aan het woord over het project €nergiek Toezicht. Vandaag vertellen Bert Wijkstra en Liana Willems, directeur en adjunct-directeur van Data B mailservice, waarom zij ambassadeur zijn voor dit pilotproject, dat ondernemers in Leek in staat stelt om actief aan de slag te kunnen gaan met energiebesparing.

Bert steekt meteen van wal. ‘Wij wilden uiteraard ambassadeur van dit project zijn, maar we hebben meteen al aangegeven dat wij eigenlijk in een heel modern pand zitten waar nog maar mondjesmaat winst valt te behalen op energiegebied. Het is weliswaar tien jaar oud, maar toen wij destijds samen het bouwproject deden, hebben we meteen naar isolatie, luchtbehandeling, windenergie, zonne-energie en zelfs aardwarmte gekeken. Dat moest ook wel omdat wij relatief veel energie gebruiken.’ Data B mail verzorgt print en mailservice voor bedrijven en overheid. Op het moment van schrijven zijn ze net met de verwerking van de stempassen voor het referendum bezig. Liana vertelt. ‘ Onze servers en printers zijn de grootste energiegebruikers hier en wij kijken bij vervanging voortdurend naar de energieprestatie daarvan. In vergelijking met onze eerste printers is dat trouwens al een enorm verschil. Daar wordt tegenwoordig echt op gelet. We proberen in onze ruimtes ook warmte van die printers terug te winnen. Dat gaat heel ver. We hebben bijvoorbeeld papierafval van het snijden en ook daar zit warmte in. Die warmte halen we er dan bij het verzamelen weer uit. Eigenlijk hebben we meer een probleem met koelen dan met verwarming met het gebouw. We halen bedrijfsmatig alles er uit wat er in zit en zitten daarmee al aan de top. Alles wat nu zouden doen, met de huidige technische stand van zaken, levert net nog te weinig op om het interessant te maken. Zonnepanelen voor ons zou bijvoorbeeld maar een verbetering van het rendement van 10% betekenen en bij aardwarmte heb ik nog wel zo mijn twijfel over de milieuaspecten. Nul op de meter is natuurlijk prachtig en iets om naar te streven, maar wij zien dat financieel nog niet binnen bereik.’ Bert vervolgt. ‘We doen natuurlijk wel wat we op dit moment kunnen doen. Het project €nergiek Toezicht is nu ook een leuke aanleiding voor ons om volledig over te gaan op ledverlichting bijvoorbeeld. Ook dat is iets waar je weer goed over na moet denken. Wij hebben namelijk een verlichtingssysteem dat automatisch verlicht als een ruimte bezet is. Als je hier rondkijkt zie je dan ook nergens schakelaars. Overgaan op ledverlichting is dan geen ook geen kwestie van een ander bolletje er indraaien. Je zult heel goed moeten kijken naar de aansluiting op het lichtsysteem dat we hier hebben. Belangrijk vind ik wel dat de overheid, als zij haar doelstellingen uit het klimaatakkoord wil halen, naast dit soort projecten stevig aan de slag moet met een regelgeving die dat mogelijk maakt en stimuleert. Vergunningen zijn nog altijd moeilijk te krijgen voor bepaalde projecten. De zaken die we zelf doen houden we altijd heel scherp in de gaten. We werken veel met adviseurs, je moet daar niet blind op varen maar altijd zelf ook inventief blijven. Wij hadden wat klimaatbeheersing betreft bijvoorbeeld eerst een hele duurzame installatie, maar het bleek dat die niet goed afgeregeld kon worden omdat wij vooral op koeling ingesteld zijn. Uiteindelijk hebben wij nu een wat meer conventionele klimaatbeheersing waarbij de afregeling nu wel een enorme energiebesparing oplevert. Dat was dan jammer van de eerdere investering, maar we hebben het nu zoals we het hebben willen.’

Op maandag 18 april organiseert de gemeente Leek samen met de Omgevingsdienst Groningen een bijeenkomst voor alle ondernemers in De Postwagen te Tolbert. Daar zal het project €nergiekToezicht gepresenteerd worden. Ook Data B mailservice zal daar als een van de tien ambassadeurs aanwezig zijn om de kennis te delen met andere ondernemers, samen inventief te zijn en samen vooruit te denken.