Depotgebouw heeft naam: Jaap Stienstra Hallen

Leek Onthulling naam stallen

Leek Onthulling naam stallen-2Leek Onthulling naam stallen-3Leek Onthulling naam stallen-4Leek Onthulling naam stallen-5LEEK – Het depotgebouw bij Museum Nienoord heeft eindelijk een naam: Jaap Stienstra Hallen. De naamgeving was ter gelegenheid van de viering van het zestigjarig bestaan van de Vriendenvereniging van het Nationaal Rijtuigmuseum, tegenwoordig onderdeel van Museum Nienoord: de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij. Jaap Stienstra is de oprichter van zowel het Nationaal Rijtuigmuseum als de Compagnie. In zijn studententijd organiseerde hij met leden van Vindicat serenades, optochten en andere festiviteiten met aangespannen rijtuigen. Met zijn vrienden constateerde Stienstra dat in die naoorlogse jaren heel veel rijdend cultuurhistorisch erfgoed vervangen werd door gemotoriseerd verkeer. Zij besloten de meest bijzondere rijtuigen die anders vernietigd of verbrand werden aan te kopen en tentoon te stellen in de bij de gemeente Leek gehuurde, toen min of meer bestemmingsloze, Borg Nienoord. De betrokkenen, begunstigers en bruikleengevers van het museum verenigden zich in De Compagnie. Snelle groei en grote belangstelling maakte professionalisering nodig en vanuit De Compagnie werd een stichting opgericht die de collectie in eigendom kreeg, alsmede een exploitatiestichting. De Compagnie werd Vriendenvereniging met Stienstra als energieke, fantasierijke en humorvolle katalysator. Daarnaast was Stienstra op velerlei gebied actief. Zo stimuleerde hij stalhouderijen, stond hij ook mede aan de wieg van Stichting Oude Groninger Kerken, de culturele Hamster Kring was hij een beroemd leermeester in de welsprekendheid en noem verder maar op. Bij de verenigingen en stichtingen bleef Stienstra als bestuurslid en drijvende kracht decennia lang betrokken. Dat was misschien een reden waarom naar hem nooit een gebouw of hal werd vernoemd, terwijl bijvoorbeeld de inmiddels overleden medeoprichter Termaten en stalmeester Bisschoff van Heemskerck deze eer wel ten deel viel. Stienstra’s studiegenoot Herman Vos werd de eerste conservator van dit Nationaal Rijtuigmuseum en groeide uit tot dé expert op het gebied van het aangespannen ervoer. Veel nog altijd geraadpleegde publicaties staan op zijn naam. Van die generatie is inmiddels alleen Jaap Stienstra (92) nog in leven. En dus voelden het museumbestuur, de Vriendenvereniging en de directeur zich vereerd dat Stienstra zaterdag – ondanks zijn broze gezondheid- naar Leek kwam om dit eerbetoon in ontvangst te nemen.