Dick Siersma

leek dirk siertsema mmh

De Man met de hamer (voor 06.01.2015)

Functie: Voorzitter Ondernemersfonds van Leek

“Het Ondernemersfonds van Leek is in 2012 opgezet om de mogelijkheden van gezamenlijke investeringen in zaken als veiligheid, kwaliteit en promotie te verbeteren. En ook om een aantal zaken op het gebied van veiligheid, ruimtelijke kwaliteit – in de breedst mogelijke betekenis van dat begrip – het verbeteren van het vestigingsklimaat en de promotie van een bedrijven- of centrumgebied binnen de gemeente Leek aan te pakken. Ik geef meteen toe dat dit een een paar lange en bij vluchtige doorlezing misschien wat ingewikkelde zinnen zijn. Deze vlag dekt de lading echter wèl. Vrij zijn in het bepalen van de belangen, dat is wat de ondernemers in de gemeente Leek willen. Daarom hebben ze in 2012 de handen ineengeslagen en geregeld dat de gemeente Leek een ondernemingsfonds krijgt waarmee de ondernemers zelf kunnen bepalen waar zij het gemeenschappelijk geld aan uit willen geven.

Hoe we aan de financiën voor onze activiteiten komen? Doordat de gemeente Leek ons een verhoging van het OZB-tarief voor niet-woningen, dus voor bedrijven en winkellocaties, beschikbaar stelt. Jaarlijks is dat rond 100.000 euro. Dit bedrag is van en voor de ondernemers in de gemeente Leek en geeft een financiële basis voor het opstarten van gemeenschappelijke initiatieven van en voor Leekster ondernemers, zowel in de profit als non-profit sfeer, maar ook voor agrarische ondernemingen. De deelnemers oftewel ‘trekkingsgerechtenden’ worden gevormd door de Bedrijvenvereniging Leek, de Handelsverenigingen van Leek-Nietap en Tolbert, de Ondernemersvereniging Zevenhuizen, LTO-Noord en Boer en Natuur. Zij bepalen gezamenlijk, welke projecten uit het Ondernemersfonds worden gesubsidieerd. Daarvoor zijn diverse criteria opgesteld, u kunt ze allemaal vinden op onze website www.ondernemersfondsvanleek.nl. Daarop staan ook de projecten die inmiddels werden gerealiseerd of waaraan wordt gewerkt en de ‘spelregels’. Het fonds heeft zich de afgelopen drie jaar meer dan bewezen; daarom wordt deze constructie opnieuw voor drie jaar verlengd, tot 2018 dus. En daarna? Dan kan er een heel andere, grootschaliger situatie zijn ontstaan, want als alles ‘loopt’ zoals gepland, is dan immers één grote gemeente bestaande uit Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast gevormd. Met misschien ook één gezamenlijk Ondernemersfonds. Maar daarvoor zal nog heel wat geregeld moeten worden. ….”