‘DierenLot is niet zomaar een ‘mooi verhaal’, het is een prachtig initiatief’

De Krant in actie voor Dierendag

NOORDENVELD – Zoals ieder jaar komt de Krant rond dierendag in actie om geld in te zamelen voor dieren in nood. We zetten ons graag in voor organisaties die zich bekommeren om het welzijn van dieren. Dit jaar hebben we gekozen voor een nieuw goed doel: Stichting DierenLot, de organisatie die opkomt voor mishandelde, gewonde, afgedankte en verwaarloosde dieren in Nederland. Ook Dierenambulances vallen onder DierenLot. Het is niet zomaar een ‘mooi verhaal’ het is een prachtig initiatief waar heel veel bedrijven en organisaties inmiddels steun aan geven, vertelt Hans Wijnhoff van DierenLot.

Ondernemers die tijdens de actie in De Krant adverteren, dragen bij aan het nobele doel om dierenlevens te redden. Nog veel te veel dieren in Nederland lijden een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, op straat gezet of gewoon maar aan hun lot overgelaten, weet Hans Wijnhoff te vertellen. 15 jaar inmiddels, bestaat de stichting die het verschil maakt voor heel veel dieren. “DierenLot komt op voor verwaarloosde, mishandelde, afgedankte en gewonde dieren in Nederland. Zowel huis-, gezelschaps-, zwerf, en natuurdieren. Dat doen we niet zelf, maar wij ondersteunen zo’n 350 regionale dierenhulporganisaties waar duizenden vrijwilligers zich actief inzetten voor het verzorgen van deze dieren. We vinden het belangrijk om met name lokale en regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen. Want die hebben het verreweg het moeilijkst met het financieren van hun hulpverlening. Welke organisaties dat zijn? Dat is heel breed. Je kunt denken aan bijvoorbeeld dierenasiels, opvangcentra of dierenambulanceorganisaties. Deze dierenhulporganisaties hebben veelal financiële steun nodig voor voer, medicijnen, dierenartskosten, het uitvoeren van verbouwingen, aanschaf van materieel of hulpmaterialen.”

Donateurs

Met een achterban van ruim 185.000 actieve donateurs en ruim 320.000 volgers op Social Media is Stichting DierenLot een A-merk op het gebied van dierenwelzijn. “We zijn een prachtige organisatie met veel waardevolle contacten. Nestlé en Mars bijvoorbeeld, niet iedereen weet het, maar ze zijn ook fabrikanten van diervoeders. Wanneer het voer tegen de datum aanzit, hebben we liever dat ze het bij ons brengen in plaats van dat het vernietigd wordt. Soms komt het met pallets tegelijk binnen. Wij verdelen het vervolgens onder onze beneficianten, dan is het net Sinterklaas hier.” Dierenlot is blij met alle donateurs. De donaties variëren van 50 cent per week, 1.85 euro per maand, 5 euro per maand of meer tot bijvoorbeeld een grote gift van 30.000 euro door een actie van een supermarkt, vertelt Hans. “Dat zijn heel mooie bedragen. Maar we zijn net zo blij met het meisje dat haar spaarpot bij ons brengt.”

DierenLot dierenambulances

In Nederland rijden 165 dierenambulances. Die ambu’s zijn eigendom van Dierenlot. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een ambulance die ze vervolgens voor een jaar of langer in bruikleen krijgen. “Transport is een vaak voorkomend probleem. Veelal rijden lokale organisaties rond met ambulances die qua onderhoud te duur worden om nog rijdende te houden. De kosten van reparaties stijgen vaak de pan uit. Ook bij dit probleem bieden wij hulp. Dat doen we door gratis onze eigen DierenLot dierenambulances in bruikleen te geven.”

Hulp op vier verschillende manieren

DierenLot ondersteunt op verschillende manieren: financiële steun voor onder andere nieuwe dierenverblijven, sterilisatie projecten en medicijnen, het delen van kennis bijvoorbeeld door  het organiseren van de Landelijke Bijeenkomst Dieren Hulpverlening waar per editie zo’n 1000 vrijwilligers aanwezig zijn. Ook heeft DierenLot een eigen Kenniscentrum en eigen Vakblad. DierenLot stelt dierenambulances ter beschikking waardoor dierenwelzijnsorganisaties hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Verder verdeelt ze stichtingdonaties in natura. Stichting DierenLot ontvangt wekelijks grote hoeveelheden food en non food artikelen die onder andere door Petfood producenten beschikbaar worden gesteld. DierenLot zorgt ervoor dat deze goederen onder haar beneficianten worden verdeeld.

Adverteerdersactie

Iedere ondernemer die in deze krant adverteert helpt Stichting Dierenlot om dieren een beter leven te geven. En dat is hard nodig wanneer je bedenkt dat er heel veel dieren aan hun lot worden overgelaten en zonder hulp volstrekt kansloos zijn. “Bij deze wil ik alle adverteerders van de Krant bedanken voor hun bijdrage. Geweldig dat jullie onze organisatie met de Dierendagactie willen ondersteunen! Jullie bijdrage wordt ‘geoormerkt’, wat betekent dat wanneer er een aanvraag wordt gedaan uit jullie regio, het bedrag daar naar toegaat.” Ook DierenLot-partner worden? Ga dan snel naar www.dier.nu en meld je aan!