‘Disciplinering en de schoonmoeder van Lange Frans’

Wat heeft dat nou weer met elkaar te maken? Ja mensen om daar achter te komen moest ik vrijdag naar de stad… Op de fiets uiteraard. In het Academiegebouw aan de Oude Kijk in t Jatstraat. Het vroegere Harmoniegebouw… Zoals bekend trek ik me het lot aan van uitkeringsgerechtigden. Ik ben niet de enige in het Noordenveldse. Vrijwel mijn buurman in Steenbergen Gijsbert Vonk doet dat ook. Ook beroepshalve, maar daarom nog opmerkelijker. Hij is hoogleraar aan de Juridische faculteit. Terrein het Sociale Zekerheidssrecht… Zo nu en dan gooit hij daar in dat fraaie gebouw letterlijk de poort open voor bijstanders, die het knellende disciplineringsbeleid van de overheid zat zijn… En draagt zelf zijn wetenschappelijke wetenswaardigheden bij om ze een steuntje in de rug te geven. Ze waren in grote getale op komen dagen. Zelfs uit het Noordenveldse zag ik bekende gezichten. Gijs is ook niet blind voor de gevolgen van dit beleid op individuele bijstanders. Die vrijdag en ook zondagavond half elf op de NCRV televisie had hij het in het programma De Monitor over het doorgeschoten verplichtingen- en sanctiebeleid van de overheden. Als minder fraai voorbeeld noemt hij de schoonmoeder van Lange Frans… wat is er nou met de vergane glorie lange Frans en zijn schoonmoeder aan de hand. Welnu, Lange Frans heeft een bijstandsmoeder als schoonmoeder. Haar "probleem" is dat ze regelmatig past op de kinderen van de rapper-van-de-vergane-glorie… Zonder deze vorm van mantelzorg in rekening te brengen… bij Lange Frans. En deze eventuele opbrengsten aan haar Gemeentelijke Sociale Dienst door te geven. Gevolg: Lange Frans’ schoonmoeder diep in de problemen. Ten onrechte denkt u? De Sociale diensten denken daar anders over. Zij voeren braaf de Fraudewetten uit, die jaarlijks vanuit Den Haag aangescherpt worden. We leven in een repressieve verzorgingstaat. Aldus Gijsbert Vonk. Daarin is volgens hem de bijstandgerechtigde vogelvrij verklaard. Er wordt op hen gejaagd met steeds scherpere middelen… Reden voor de bijstanders in verzet te komen? Daar hoeft men in  den Haag nog niet wakker van te liggen. Lid van een vakbond waren maar enkelen. Nee, klagen schijnt te helpen… veel klagen en vooral niet bij een vakbond aansluiten. De bijstander anno nu is door de repressie met steeds meer op zich zelf teruggeworpen. Wil zich uitsluitend organiseren in zijn eigen, kleine kring…Hoe zit het in Noordenveld. Eigenlijk veel beter dan in Groningen en Amsterdam. Natuurlijk, ook hier moet men de repressie niet onderschatten. Ook hier worden ieder jaar weer zonder veel discussie verordeningen, waarin staat welke maatregelen genomen moeten worden om misbruik te voorkomen en hoe men die mensen met of zonder dwang tot participatie aangezet kunnen worden. Toen ik november vorig jaar mijn oor te luisteren legde, hoorde ik bij de politieke partijen vooral hoeveel misbruik er wel niet was onder bijstanders in Noordenveld….Tot aan de PvdA aan toe… Ik weet nog wat er toen door me heen schoot… Ik wist niet wat ik hoorde. Als je dit soort praatjes niet alleen tegen mij, maar ook tegen je andere kiezers houdt… Wat let de mensen dan nog om te denken. Kan ik ook net zo goed gelijk op de VVD gaan stemmen. Dat soort verhalen komen tot dusverre vooral uit die hoek… De PvdA wethouder Sociale Zaken Alex Wekema haalde toen alles uit de kast om later in de raad deze critici de mond te snoeren. Hij vroeg bij zijn dienst hoeveel strafkortingen er dat jaar al uitgedeeld waren… het bleken er tot november 4 (..) te zijn… Alle drukte om 4 gevallen… Alex meldde verder dat hij de dienst zou bewegen zich van de pas aangenomen verordeningen met strenge regels niet te veel aan te trekken. Ik heb altijd veel kritiek op Alex Wekema gehad… vanaf toen ben ik hem met andere ogen gaan volgen. Goed, dat project in Veenhuizen met veel verplichte vrijwilligers in de bossen loopt nog steeds. Toch heeft Alex inmiddels gemeld dat er door de gemeente in het kader van de BOR per 1 april tien echte arbeidsplaatsen in de eerste plaats door deelnemers aan dit project vrijkomen. Dus "betaalde" arbeidsplaatsen. Daar kan een bijstander mee vooruit… Nee PvdA wethouder Alex Wekema en de mensen van de Sociale Dienst aan het Inwonerplein kunnen bij mij voorlopig niet meer stuk… Hier heerst een heel wat positievere sfeer en er is daardoor minder plaats voor  klaagzangen. Zoals in de oude Harmonie…

Die waren in Groningen vrijdag heel wat meer te horen. Toch werd er ook veel gelachen. Er waren behalve Gijsbert Vonk en zijn leerzame college over de keerzijde van de verzorgingsstaat, meer sprekers. Zo was er een lid van de Groninger "Clientenbond" en een tragi-komisch lid van het Amsterdamse comitee "Dwangarbeid-Nee". Een zekere Rachid. Een sprekerstalent tot de laatste klank. Door enkele aanwezige werd hem verzekerd dat hij gauw aan de slag kon… Als stand-up-comedian… Er was nog een reden dat ik naar Groningen fietste. Mijn oudste dochter Tanja was een initiatiefnemer… En voerde het woord… zonder papier, recht uit het hart sprak zij over haar eigen positie… ook indrukwekkend… en dat vond ik echt niet alleen… Daar kon de niet aanwezige tragische schoonmoeder van Lange Frans niet tegenop. Die zucht met een rekening van de Sociale Dienst a raison van dik €50.000… Of ze die maar even wilde betalen… Binnen 3 weken. Maar ja er is dan ook maar een schoonmoeder van Lange Frans… Daar zullen ze bij de betreffende Sociale Dienst niet mee zitten… de schoonmoeder in kwestie wel…