‘ Dit gaat helemaal de verkeerde kant op’

Alssema 2014

Henk Koekkoek 2014Motie LGN over TSN Thuiszorg verworpen, maar:
RODEN – Een kleine veertig (ex)medewerkers van failliete TSN Thuiszorg zaten woensdagavond op de publieke tribune van de raadszaal in het Roner gemeentehuis. Ze hoopten -misschien tegen beter weten in- op een opening. Op een oplossing. Die hoop was vooral gebaseerd op een door Lijst Groen Noordenveld ingediende motie. Die partij vroeg vooral om meer tijd. Die extra tijd komt er niet. De motie werd met vijf stemmen voor en zestien tegen verworpen.
TSN Thuiszorg is failliet. Daardoor leken 101 werknemers in de gemeente Noordenveld hun baan te verliezen. Wethouder Gerrit Alssema maakte razendsnel en zo als was afgesproken afspraken met de overige aanbieders in de gemeente. Zij gaven aan de zorg aan de cliënten – absolute prioriteit voor de gemeente- over te kunnen nemen. De medewerkers van TSN kregen vervolgens tot 18 maart de gelegenheid te solliciteren en de aanbieders zouden er vervolgens alles aan doen om de voormalige TSN-medewerkers te koppelen aan hun ‘eigen’ cliënten. Vaak namelijk is sprake van een jarenlange (vertrouwens)band. Ondertussen ontvingen de cliënten een brief van de gemeente van welke zorgaanbieder ze voortaan zorg aangeboden krijgen. Cliënten zitten in elk geval tot 1 juni aan die aanbieder vast, voor die tijd is er geen gelegenheid over te stappen. Wethouder Alssema beantwoordde vervolgens alle mails van TSN-medewerkers (en dat waren er nogal wat) en constateerde dat een kleine vijftig medewerkers ondertussen onderdak hebben gevonden bij één van de andere zorgaanbieders en dat in de helft van de gevallen ook de ‘koppeling’ gemaakt was. Dossier gesloten, zou je denken.
Niet dus. De medewerkers van TSN bleven zich logischerwijs roeren, waardoor ook de oppositie nog eens naar de zaak keek. Het leverde een motie op van LGN. ‘De gemeente moet zich maximaal inzetten voor werkgelegenheid’, liet Henk Koekkoek woensdagavond weten. ‘Dat de ex-werknemers van TSN voor minder geld moeten werken, daar kan de gemeente niets aan doen. Er was echter wel meer tijd geweest. Neem bijvoorbeeld het personeel van V&D. Die blijven voorlopig in dienst van dat bedrijf en doen hun werk, maar worden betaald door het UWV. Dat had voor TSN dus ook gekund. Hadden ze onder de vlag van TSN – want dat bedrijf bestaat nog gewoon- tot eind april onder dezelfde voorwaarden door kunnen werken. Die periode had gebruikt kunnen worden om met de curator te praten en te zoeken naar een structurele oplossing. Onze wethouder doet z’n best, maar wij hebben het idee dat er meer in zit. In dit soort zaken moet je het maximale er uit halen. Uiteraard is de continuïteit van zorg heel belangrijk, maar denk ook aan de belangen van cliënten en de werknemers. Wij snappen niet waarom die extra tijd niet genomen is. En als gekozen was voor (voorheen) stichting Buurtzorg, dan was er al helemaal niets veranderd. De Raad heeft daar niets over vernomen, het College heeft eenzijdig besloten die stap niet te maken.’
De vraag om meer tijd, meer stelde de motie eigenlijk niet voor, haalde het dus niet. Alssema liet andermaal weten zich aan de wettelijke bepalingen te hebben gehouden en liet weten dat met name de continuïteit van zorg primair was in deze zaak. ‘We hebben alles gedaan wat gedaan moest worden. Die vier weken extra tijd had geen grote verandering teweeg gebracht. Dat (maar) ongeveer de helft van de TSN-medewerkers ondergebracht is, ligt ook in het feit dat een aantal om hen moverende reden niet wenst te solliciteren bij een andere zorgaanbieder. En solliciteren is een absolute voorwaarde om tot een koppeling te komen. Wij als gemeente hebben nadrukkelijk aan de vervangende zorgaanbieders gevraagd om tot een koppeling te komen. Maar ja, als men niet solliciteert’, zei Alssema nog, die overigens benadrukte alle begrip te hebben voor de verslagen TSN-medewerkers, die zich zo nu en dan even lieten horen in de raadzaal. Maar wel altijd beschaafd overigens.
Hoewel de meeste partijen niet zo raar tegen de motie aankeken, werd toch vooral het vertrouwen in wethouder Alssema uitgesproken. ‘Bovendien is de gemeente natuurlijk niet verantwoordelijk voor het faillissement van TSN’, liet Frederik van Lookeren Campagne (D66) weten. ‘De motie van LGN zou je kunnen zien als twijfels aan het college en de inspanningen van de wethouder. Hebben ze wel genoeg gedaan? Ik ken deze wethouder als iemand die zich maximaal inzet en daar twijfel ik ook nu niet aan’, liet Jeroen Westendorp van de ChristenUnie weten. Jos Darwinkel van Gemeentebelangen bezigde zo ongeveer dezelfde taal. Jan Klinkenberg van Groen Links kreeg de handen van het publiek op elkaar. ‘ In dit geval moet je verder kijken dan de gemeentegrenzen. Dit is het gevolg van landelijk wanbeleid, een beleid waarin schandalige bezuinigingen doorgevoerd worden. Dit kun je een wethouder niet verwijten. Ik begrijp dat medewerkers van TSN niet voor de helft van het geld bij een andere aanbieder aan de slag gaan, echt waar. Deze zaken kunnen bovendien niet zorgvuldig genoeg afgewikkeld worden. Daarom zou ik dus voor de motie pleiten. Maar: het gaat helemaal de verkeerde kant op met de zorg. Je mag je ondertussen hardop afvragen waar het met ons land naar toe gaat.’
Burgemeester Smid telde daarna de stemmen en voor de aanwezige medewerkers van TSN waren de druiven zuur. Stilletjes hadden ze toch gehoopt op die extra tijd. Tijd waarin wellicht toch nog andere afspraken gemaakt hadden kunnen worden. Tijd waarin misschien links- of rechtsom een onverwachte opening zou zijn ontstaan. Het was ijdele hoop. En dus werd Anna Wekema, toch wel dé drijvende kracht achter alle acties van de medewerkers, na afloop bedankt voor naar inspanningen. Het boek TSN lijkt dicht te zijn gegaan. Het levert Noordenveld zoals het er nu uitziet weer vijftig werkloze mensen op. En daar zal niemand vrolijk van worden.