‘Dit heeft al heel wat clubjes en sociale contacten opgeleverd’

‘Roden Fit en Gezond’ gaat weer van start

RODEN – ‘Roden Fit en Gezond’ gaat weer van start, eind deze maand. Mensen van boven de 55 jaar (al zijn jongere mensen zeker ook welkom) in beweging – aan het sporten- krijgen, dat is kortweg de bedoeling van dit project. ‘We hopen bovendien dat mensen na de reeks van vijftien weken blijven sporten, zoals dat in het verleden al zeker het geval is geweest. Er zijn al heel diverse wandel- en fitnessclubjes ontstaan. En behalve het sportieve aspect telt zeker ook de sociale kant mee. Op deze manier kunnen we mensen wellicht uit een isolement krijgen. Ze kunnen via ‘Roden Fit en Gezond’ nieuwe contacten leggen.

‘Roden Fit en Gezond’ gaat voor het eerst als stichting de sportieve weken organiseren. Het bestuur bestaat uit Otto Huisman, Johan ten Hoor en Dorien van Bommel. ‘We hebben leuke subsidies gekregen, waaronder van de gemeente Noordenveld, en nu is het aan ons het waar te maken. We denken dat we een heel aardig programma hebben weten samen te stellen, met voor elk wat wils. Globaal beginnen we met wandelen, waarna fitness, tennis, aquajogging en yoga volgen. We sluiten af met een golfclinic terwijl we later ook nog eens de nieuwe par 3 baan van GC Holthuizen gaan proberen’, zegt voorzitter Huisman, die verder verklapt dat er ook een natuurwandeling onder leiding van een gids van IVN Roden geagendeerd zal worden. Behalve dat, biedt het project meer. ‘We houden een themabijeenkomst over voeding en gaan op een zaterdag in de maand nog iets extra’s doen, net zoals uiteraard professionele begeleiding aanwezig is. Deelnemers worden perfect begeleid, tot advies over kleding aan toe. Mensen die zich opgeven, worden getest en aan het eind van de reeks leggen we begin- en eindsituatie naast elkaar. In dat kader proberen we een samenwerking aan te knopen met de Health Hub.’
Ondertussen hebben de eerste deelnemers zich via de website www.rodenfitengezond.nl al gemeld. ‘Dat is ook de enige plek waar mensen zich aan kunnen melden. Ze krijgen dan een persoonlijke  uitnodiging voor een eerste bijeenkomst, waarin ze ook meteen getest worden. Weet je, het mes snijdt aan allerlei kanten. Bewegen is gewoon goed. Je doet dat samen met andere mensen, heel iets anders dan alleen de sportschool binnenstappen. Dan is de drempel vaak toch te hoog. En je ziet het elk jaar weer: mensen doen leuke, blijvende contacten op. In de voorgaande edities deden mensen mee die eigenlijk de dagen in hun eentje sleten. Die zagen eigenlijk nooit iemand. Door ons project hebben ze nu vrienden met wie ze leuke dingen doen. Geweldig toch’, zegt Huisman. De organisatie krijgt nu ook aanmeldingen binnen via praktijkondersteuners van huisartsen. ‘Perfect’, zegt Otto. ‘Zij kunnen  als geen ander inschatten voor wie dit project geschikt is en verwijzen door. Ook dat is weer een stap voorwaarts’, zegt Huisman, die hoopt dat ‘Roden Fit en gezond’ ooit een vaste waarde in de samenleving wordt.

Aanmelden en informatie: www.rodenfitengezond.nl.