‘Dit is een super slecht begin van de centrumontwikkeling’

Kosters en Zakenkring lijnrecht tegenover elkaar inzake parkeren Heerestraat

RODEN – De werkgroep parkeren en het college van Noordenveld worden het niet eens over het aantal parkeerplaatsen in de Heerestraat. Waar de werkgroep tot een compromis van veertig parkeerplekken is gekomen, besloot wethouder Henk Kosters eerst voor 29 parkeerplekken te gaan. Bertjan Stadman noemde het voorgenomen besluit vreemd, aangezien de gemeente zelf ook in de werkgroep wordt gerepresenteerd. Daarnaast heeft het vertrouwen van de Zakenkring in het project volgens hem een deuk opgelopen.

Parkeren is binnen de centrumontwikkeling van Roden hét punt van discussie. Al sinds oktober 2018 houdt een speciaal opgerichte werkgroep zich bezig met het parkeren in Roden. In die werkgroep zijn onder andere omwonenden, de Zakenkring, de gemeente en de wijkbelangenvereniging vertegenwoordigd. Stadman schatte afgelopen woensdag in dat hij wekelijks zo’n vier uur op het gemeentehuis zat om over de parkeerissues te praten. Diezelfde Stadman gaf dan ook aan teleurgesteld te zijn in het college, nu het advies van de werkgroep niet wordt overgenomen. ‘De Zakenkring wilde 58 parkeerplekken in de Heerestraat, maar na uitvoerig overleg hebben we een compromis van 40 parkeerplekken ingesteld. Daarna is de werkgroep opgeheven. Tot mijn verbazing las ik dat het college besloten heeft hier nog elf parkeerplaatsen van af te halen. Dit op basis van een onderzoek onder nog geen 200 inwoners.’

Kritiek was er vanuit de hoek van PvdA/GroenLinks. Zo vond Tiemen Ensink de samenleving niet breed genoeg vertegenwoordigd in de werkgroep. Daarbij vindt hij dat er teveel naar het moment wordt gekeken en niet naar de toekomst. ‘Wij zien de fiets graag op één’, stelde hij. ‘Ook vinden wij de aanpak om werknemers van de winkels elders te laten parkeren, te zacht.’
Robert Meijer (VVD) vond dat de samenleving wel degelijk goed vertegenwoordigd was in de werkgroep. Hij vindt verder dat de gemeente het niet kan maken om nog elf parkeerplekken af te snoepen van het totaal in de Heerestraat.

Harm Holman (CDA) was eveneens verbaasd over de gang van zaken. ‘Het is raar dat de gemeente één van de stakeholders is, maar dat zij nu tegen een advies zijn waar ze zelf over hebben meegedacht. Op basis van een enquête gaan we van 40 naar 29 plekken. Dat is heel onhandig en bovendien een discussie van niks. Nu staat de Zakenkring op de achterste benen en is de consensus weg. Dit is een super slecht begin van de centrumontwikkeling.’

Wethouder Henk Kosters baalde er stevig van dat de discussie afgelopen woensdag al werd gevoerd in de Roner raadszaal. ‘In juni zouden we pas praten over parkeren in de Heerestraat. Dat is nu nog te vroeg, omdat u als raad nog geen onderbouwing heeft gekregen’, sprak Kosters. Daarbij gaf Kosters nog wel aan blij te zijn met het advies van de projectgroep. Harm Holman vroeg zichzelf hardop af wat het advies nog waard is, nu één van de stakeholders zich tegen dit advies keert. Ook vroeg hij zich af de enquête onder inwoners wel representatief kan worden genoemd, nu maar een klein deel (190 van de 3500) de enquête heeft ingevuld. ‘Een groot deel van de inwoners gaf in de enquête aan dat er minder auto’s in het centrum moeten komen’, aldus de wethouder, die hiermee niet inging op de vraag of de enquête als representatief kan worden beschouwd. Kosters gaf aan het te betreuren dat de discussie afgelopen week niet over kwaliteit ging, maar over het parkeren in de Heerestraat. Dat terwijl die discussie geagendeerd staat voor de vergadering van 19 juni aanstaande.

Stadman gaf namens de Zakenkring aan het vertrouwen langzamerhand te verliezen in de projectleider. ‘En dat is een trieste zaak.’ Kosters reageerde fel. ‘De Zakenkring is het niet met de gemeente eens dat zij afwijkt van het advies van de werkgroep. Wat ik jammer vind, is dat u niks doet met de geënquêteerden, die een duidelijke mening geven over de Heerestraat. Hierdoor praten we niet over de inhoud.’

Op woensdagavond 19 juni zal de discussie over de Heerestraat nogmaals op tafel komen. Dan staat het in de besluitvormende vergadering als bespreekpunt op de agenda.