‘Dit is een wel heel substantieel bedrag’

Centrumontwikkeling Roden moet 14,5 miljoen kosten

RODEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week te kennen gegeven dat het uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden is vastgesteld. De totale kosten worden op zo’n 14,5 miljoen geraamd, waarvan acht miljoen door de gemeente zelf  zal moeten worden geïnvesteerd. Het overige geld moet via cofinanciering vanuit andere overheden worden gegenereerd. Een behoorlijk bedrag voor Roden, wat dus flink op de schop zal gaan. Het doel? Roden als het centrum in de regiodriehoek Groningen-Assen-Drachten te behouden en versterken.
Verantwoordelijke wethouder Henk Kosters gaf in februari te kennen nog voor de zomer ‘chocola te willen maken’. Daarmee doelde hij erop dat hij hoopte om voor zijn zomerreces met een uitvoeringsprogramma  op de proppen te komen. Dat is nu gelukt, al is de gemeenteraad inmiddels het reces ingegaan. Een concrete reactie van de raad op het uitvoeringsprogramma blijft hierdoor uit. Pas in september komt de raad weer bij elkaar om het document te bespreken. Volgens Menne Kamminga (ChristenUnie) kan deze timing niet bedoeld zijn om de gemeenteraad tijd te gunnen zich in te lezen. ‘Dan hadden er al stukken moeten liggen die wij kunnen inlezen. Dat is niet aan de orde. Een goede inhoudelijke reactie geven op het uitvoeringsprogramma, is voor mij daarom lastig.’
Robert Meijer (VVD) is niet te spreken over de timing van het bericht over de vaststelling van het document. ‘Het is jammer dat het in het zomerreces dit nieuws naar buiten komt. Nu zitten er nog acht weken tussen voordat de raad kan reageren, terwijl je zoiets in de politieke arena zou moeten kunnen bespreken’, meent hij. Ook over het bedrag dat wordt genoemd heeft Meijer zijn twijfels. ‘Het gaat om veel geld’, zegt hij. ‘Ik heb de exacte onderbouwing hiervan nog niet gezien. Dit is wel een heel substantieel bedrag.’ Daarbij wil Meijer ervoor waken dat andere dorpen tekort worden gedaan. ‘Het plan wordt beschouwd als de afronding van het masterplan dat in 2001 op poten werd gezet. Ondertussen is er in de andere dorpen niets gebeurd. De gemeente zal hier binnenkort ook mee aan de slag moeten gaan’, zegt Meijer. Tot slot vraagt hij zich af hoe en waar de verdwenen parkeerplekken in het centrum van Roden, weer zullen terugkeren. ‘Er is een parkeeronderzoek geweest van de gemeente, die zij voor de zomer hebben afgerond. Toch kiest de gemeente ervoor om het onderzoek pas in september te presenteren. Daar heb ik mij over verbaasd.’
In het officiële communiqué van de gemeente liet wethouder Kosters weten ook de andere dorpen niet te vergeten. ‘Roden is nu als grootste kern het eerste aan de beurt. Maar we gaan ook beginnen met plannen voor Norg, Peize en Nieuw-Roden. Uiteraard weer in samenspraak met inwoners, bedrijven en belangenverenigingen.’ Onder andere in Peize en Norg zijn al burgerinitiatieven met betrekking tot de ontwikkeling van het centrum.
Uitgangspunt van het uitvoeringsprogramma is het behoud van de positie van Roden op het gebied van wonen, werken, winkelen, cultuur en recreatie. Op sociale media spraken veel inwoners van Roden al de vrees uit dat ‘brinkdorp Roden’ dreigt te verdwijnen, maar dat is volgens wethouder Kosters niet aan de orde. De term ‘Brinkelen’ werd eerder al – als samentrekking tussen winkelen en de Brink – in het leven geroepen door de wethouder. Ondanks dat het centrum zal worden aangepakt, wil Kosters de Brinken in het dorp ‘gewoon’ in tact laten. Wat wel wordt benadrukt is dat Roden veel meer een plaats is, dan een dorp. Dat werd eerder al door de vorige projectleider, Bert Jan Bodewes, ten overvloede benadrukt. Dat moet ook doorschijnen in het uitvoeringsprogramma.
De gemeenteraad zal het uitvoeringsprogramma op 10 september achter gesloten deuren bespreken, alvorens het op 17 september in de raad zal worden besproken. Over de financiering zal ongetwijfeld worden gesproken, evenals het heikele punt van het parkeren. De eerste vergadering na het zomerreces zal dus direct een belangrijke zijn. Tot die tijd zullen de partijen zich meer willen laten informeren. En ook de dorpen met ‘kleinere dorpskernen’ zullen met een schuin oog naar Roden kijken. Want dat er niet alleen in Roden werk aan de winkel is, moge duidelijk zijn.