‘Dit is heel efficiënt en klantgericht’

goede samenwerking centraal in de BRP-straat

VEENHUIZEN – Op het terrein van de voormalige gevangenis Groot Bankenbosch in Veenhuizen worden sinds enige tijd zogenaamde nareizigers opgevangen. Dat zijn familieleden van statushouders in Nederland. De nareizigers  krijgen in Veenhuizen te maken met een zogenaamde BRP-straat, wat staat voor Basisregistratie Personen. In samenwerking met het COA (Centraal  Orgaan opvang Asielzoekers), de IND (Immigratie-  en Naturalisatiedienst)  en de gemeente Noordenveld worden in hooguit vier dagen alle benodigde formulieren en papieren van deze mensen in orde gemaakt.

‘En daar zijn we best trots op, want het gaat heel goed op deze wijze, de samenwerking tussen alle partijen is uitstekend en het is voor de nareizigers een hele snelle manier om aan alle benodigde documenten te komen voor een nieuwe start in Nederland .’ Deze enthousiaste woorden komen van Eline Oldenburger en Dagmar Venema (foto). Zij zijn beiden aan de BRP-straat verbonden. Eline Oldenburger als teamleider van het gemeentelijk contact centrum waaronder ook dit team van de gemeente Noordenveld valt. Dagmar Venema is medewerker burgerzaken bij de BRP-straat vanaf het eerste uur. Nareizigers uit verschillende landen in conflictgebieden moeten na aankomst in Nederland naar Veenhuizen. Het maakt niet uit of je in Zeeland of in Drenthe gaat wonen. Voor nareizigers is Veenhuizen verplicht. Hier krijg je alle benodigde formulieren die nodig zijn om in Nederland te mogen wonen. Veel mensen denken nog steeds dat Veenhuizen een gewone opvanglocatie is voor asielzoekers. Dat is echter allang niet meer zo. Sinds mei 2015 is dat veranderd. Nareizigers verblijven hier hooguit vier dagen. Dat maakt dat er ook minder druk wordt uitgeoefend op de omgeving en het dorp Veenhuizen. Nareizigers krijgen hier in de 3 tot 4 dagen veel werk voor hun kiezen en verblijven dan ook voornamelijk op het terrein. Een groot verschil met een opvanglocatie waar mensen voor langere tijd verblijven, ‘laat Eline Oldenburger weten.

Wanneer een vluchteling de asielzoekersprocedure heeft doorstaan en dus statushouder wordt, krijgt men in Nederland de mogelijkheid om binnen drie maanden een verzoek in te dienen tot gezinshereniging. De IND neemt het verloop van deze procedure op zich. Vervolgens kan de familie dan naar Nederland komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de partner of kinderen. Wanneer zij in Nederland aankomen moeten zij op eigen gelegenheid naar Veenhuizen komen. De te doorlopen procedure kan in Veenhuizen precies in drie dagen worden afgehandeld. Het aantal aanmeldingen per dag is verschillend. Maximaal heeft Veenhuizen een opvangcapaciteit van 500 bedden. Gemiddeld zijn er momenteel 100 aanmeldingen per dag. Dagmar Venema: ‘Op de eerste dag vindt de registratie plaats bij de IND en krijgt men van COA huisvesting op het terrein aangeboden. Ook een moment om even te acclimatiseren. Eten gebeurt in de kantine. Op de tweede dag krijgt men informatie van het COA over het proces en is er een voorlichting over ons land. Ook is er die dag een TBC-screening door de GGD middels het maken van een longfoto. De derde  dag is een echte gemeentedag. Men krijgt eerst de uitreiking van de IND beschikking, een verblijfsdocument en vervolgens vindt de gemeentelijke inschrijving plaats in het bevolkingsregister. Iets wat gezien de omvang veel voorbereidend werk van alle betrokkenen vraagt. Documenten worden bij de aanvraag voor nareis onderzocht door de IND, alleen dan mag de gemeente ze gebruiken om gegevens aan te ontlenen. Zijn er geen onderzochte en vertaalde documenten aanwezig, dan  nemen we een verklaringen onder ede af en interpreteren we gegevens met behulp van een tolk. Tijdens een inschrijving is er altijd een tolk aanwezig.’ Eline Oldenburger is erg tevreden over de gang van zaken op het terrein. ‘We werken heel goed samen, weten elkaar te vinden, delen kennis en ervaring en we werken in een heel plezierig team, wat ook niet onbelangrijk is. We willen naar andere organisaties uitdragen dat dit een goede manier van werken is om nareizigers op te vangen. Heel efficiënt en klantgericht. We zijn wat dat betreft uniek in Nederland en wat ook zo mooi is, we werken in een prachtige natuurlijke omgeving. Niets dan voordeel dus,’ aldus Eline Oldenburger.