‘Dit is het morele failliet van de gemeente Leek’

Leek start bodemprocedure inzake Wiekhuus

LEEK – Spant de gemeente Leek nou wel of niet een kort geding aan tegen Bert Erenga, eigenaar van het Wiekhuus in Zevenhuizen? Dat was de afgelopen weken de vraag, zeker ook voor Erenga zelf. Inmiddels is duidelijk dat een kort geding van de baan is maar dat de gemeente een bodemprocedure gaat starten. Erenga kreeg vorige week een brief. ‘Daarin staat dat het kort geding wordt ingetrokken, maar dat Leek dus een bodemprocedure tegen ons gaat starten om het Wiekhuus terug te krijgen. Bij het lezen van de dagvaarding zie je hoe de zaken verdraaid en verdoezeld worden. Echt misselijkmakend’, zegt Erenga. Leek eist dat de koopovereenkomst vernietigd wordt en dat alleen de koopsom terug betaald wordt na terug levering. ‘Alle door ons tot nu toe gemaakte kosten voor het pand wil men niet vergoeden. Wel willen ze tussen de 50.000 en 60.000 euro aan extra advocaatkosten betalen, maar ze zijn niet bereid onze kosten te vergoeden in een eerder door ons voorgestelde minnelijke schikking. Verder staat er te lezen dat de gemeente Leek het voornemen heeft de opstallen ter plaatse te slopen, het asbest te saneren en de grond geschikt te maken om als bouwkavels uit te geven. Het komt er dus op neer dat wij het Wiekhuus worden uitgejaagd en zelf voor de gemaakte kosten mogen opdraaien en dat de gemeente Leek uit dit alles een slaatje probeert te slaan door het uitgeven van vier of vijf bouwkavels. Laat duidelijk zijn dat wij dit pand gekocht hebben om er te gaan wonen en werken. Dat staat nog steeds. Als een huis. Volgens mij is dit echt het morele failliet van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek.’