‘Dit is ook heel goed voor onze lokale samenleving’

Roden fit en gezond

‘Roden Fit en Gezond’ verder als stichting

RODEN – Twee jaar lang was Dorien van Bommel de grote vrouw achter ‘Roden Fit en Gezond’, een twaalfwekelijks beweegprogramma voor mensen vanaf vijftig jaar. Doel: mensen in beweging krijgen en ze laten kennismaken met alle beweegvormen die in Roden geboden worden. Subdoel was om te trachten mensen duurzaam aan het sporten houden, door deelnemers na de cyclus van drie maanden te motiveren aansluiting te zoeken bij een van de sportaanbieders in Roden. Van Bommel deed dit twee jaar namens haar bedrijf en met subsidies. ‘Roden Fit en Gezond’ gaat door, nu echter in stichtingsvorm. Het dagelijks bestuur bestaat uit Van Bommel als secretaris, Johan ten Hoor als penningmeester en Otto Huisman als voorzitter. Huisman en Ten Hoor namen zelf al eens deel aan het beweegprogramma en zijn wat dat betreft de ideale uithangborden van dit project.
Van Bommel blikt tevreden terug op de eerste twee edities. Al heel snel maakten deelnemers progressie, verbeterde vooral de conditie en bleek haar project ook heel goed voor de sociale contacten. Want behalve gezweet, werd er ook en vooral gelachen. Minder tevreden was ze met het aantal mensen dat deelnam. Roden heeft relatief veel inwoners van boven de vijftig jaar, slechts een kleine zestig mensen namen jaarlijks deel. ‘Dat is ontzettend jammer. Dus moeten we straks als stichting nog meer body aan dit project proberen te geven. We willen meer mensen via ons ‘pretpakket’ kennis laten maken met het sportaanbod in Roden’, vertelt ze. De afgelopen twee jaar kreeg het project subsidie vanuit SportImpuls. Met dank aan een sponsor kan er straks ook een derde editie worden georganiseerd. Daarnaast zal worden gekeken of er nog ergens ‘potjes’ zijn, want het bestuur wil het project tenminste net zo goed en uitgebreid aan kunnen bieden als de afgelopen twee jaar het geval was. ‘Mensen betalen zelf ook een deel. We maken ons ook sterk voor de minima in Roden. Ook mensen die minder te besteden hebben, moeten mee kunnen doen. Minima leven toch al vaak wat geïsoleerd. Vandaar dat ‘Roden Fit en Gezond’ voor iedereen toegankelijk moet zijn.’
Johan ten Hoor las in 2014 in de Krant over dit project. Hij was, zoals hij zelf zegt, inactief en – vond ie zelf- te zwaar. ‘Het is me vanaf de eerste bijeenkomst een genoegen geweest. Op een bepaald moment moest ik afgeremd worden. Zo enthousiast was ik. Toen ik begon was ik boven de honderd kilogram, nu een kilootje of 85. Na ‘Roden Fit en Gezond’ ben ik bij Palestra gaan sporten. Ik doe tegenwoordig aan spinning. Soms zelfs drie keer per week. Behalve dat je bekend raakt met het sportaanbod, worden ook zaken als bijvoorbeeld voeding besproken. Let wel: afvallen is geen doel. Helemaal niet zelfs. Bewegen is het doel, niet meer en niet minder.’
Van Bommel lacht. Zij zag Johan komen en volgde hem vol bewondering. ‘Pietje moet aangemoedigd worden terwijl je bij Klaasje even op de rem moet trappen. Dat zie je overigens vaker. Mensen geven zich of helemaal, of willen meteen stoppen als iets niet lukt. Dat willen wij voorkomen. Het gaat er om dat je van beweegactiviteiten geniet. Doe je dat, dan is het doel bereikt. Dat is genoeg.’

Ook Otto Huisman nam deel aan ‘Roden Fit en Gezond’. ‘Ik begon met wandelen, maar dat werd mede door mijn enkelproblemen niets. Toch vond ik het meteen leuk. Om het sociale aspect met name. Je leert weer eens andere mensen kennen. Ook tennis en fitness waren aan mij niet besteed. Fitness vind ik te individueel. Vervolgens kwam ik in contact met aquajogging. Dát was het. Ik heb nooit geweten dat GsV Roden dit aanbood, anders had ik dit al veel eerder gedaan. De woensdagavond houd ik vrij. Dan sport ik. Ik vind het echt heerlijk. Ik merk dat ik me gemakkelijker beweeg. Het is misschien een vreemd voorbeeld, maar ik raap tegenwoordig veel gemakkelijker iets van de grond. Afvallen is voor mij geen doel. Misschien later’, zegt Huisman. ‘Volgende week wordt de stichting officieel een feit. We zijn blij dat Holland & Van der Woude Notarissen ons in de kosten tegemoet komt. Ik zal mijn netwerk aanspreken om dit project verder uit te rollen. Behalve lichamelijke voordelen haalt het mensen ook uit het sociale isolement. De samenleving heeft baat bij dit project.’
In dat kader is het ietwat merkwaardig dat de gemeente niet bijdraagt, geen rol speelt. Noordenveld profileert zich immers graag als sportgemeente en doet er alles aan jongeren in beweging te krijgen. Voor mensen van boven de vijftig ligt dat kennelijk anders. ‘Ik ga zeker nog met de wethouders aan de slag. Ze kunnen alvast koffie zetten.’
Op dinsdag 29 maart is er in de Pompstee in Roden een informatiemiddag. De middag begint om 14.00 uur en bestaat uit vooral voorlichting. Er zijn sport- en zorgaanbieders aanwezig. Er kunnen alvast wat testjes worden gedaan en mensen kunnen zich opgeven. De bedoeling is dat ‘Roden Fit en Gezond’ dinsdag 5 april start. Deelnemers kunnen vervolgens gedurende twaalf weken elke dinsdag en donderdag aan de bak. Van Bommel wil tenslotte nog een niet onbelangrijke opmerking plaatsen. ‘Dit project is niet iets voor ouderen of senioren, maar voor vijftig plussers. Dat zijn geen oudjes. Dat was vroeger zo. Soms heb ik de indruk dat mensen dat denken. En dat mensen die zichzelf nog niet als oud beschouwen daarom afhaken. Dat zou jammer zijn, vandaar dat ik het toch nog even gezegd wilde hebben.’