‘Dit laten wij ons echt niet gebeuren’

Tolbert Poiesz

Bewoners Tolbert in optocht naar raadscommissievergadering vanwege ‘zaak Poiesz’

TOLBERT – Poiesz Supermarkt heeft het voornemen het centrum van Tolbert vaarwel te zeggen. De supermarkt heeft het oog laten vallen op de voormalige huishoudschool. Als voornaamste reden van het vertrek zegt Poiesz dat de mogelijkheden op de huidige locatie – in het centrum van Tolbert dus- te beperkt zijn. Inwoners van Tolbert vinden dat argument te kort door de bocht en vrezen met grote vrezen voor het vertrek van de supermarkt. Poiesz heeft een aanzuigende werking. Komen de klanten straks niet meer in het centrum voor een halfje bruin bij de supermarkt, dan zullen ook de andere ondernemers in het centrum dat gaan merken. En dus wordt er geageerd tegen de verhuisplannen van Poiesz. Donderdag melden verontruste inwoners van het dorp zich in het gemeentehuis bij de raadscommissievergadering. Ze komen in optocht en hebben spreekrecht. En van die gelegenheid zal zeker gebruik gemaakt worden.

Het vertrek van de supermarkt is hét gesprek van de dag. Bovendien is er wantrouwen over de werkelijke reden van de mogelijke verhuizing. Bijvoorbeeld richting de gemeente Leek. Zij stelden bepaald niet iedereen op de hoogte van de plannen van de Poiesz. Werd de brief met die plannen bewust niet overal bezorgd? Spelen er wellicht andere belangen? Hebben inwoners en betrokkenen geen stem in de plannen en hoe zien de plannen er eigenlijk uit? Inwoners vinden bovendien de locatie van de voormalige huishoudschool allesbehalve logisch. Aan een drukke rotonde. Moeilijk bereikbaar voor oudere inwoners en kinderen en ook de verkeersstromen zullen ingrijpend veranderen. Bovendien vrezen bewoners van de Ennemastraat, Auwemalaan en Ifftemalaan voor hun woongenot. ’Dit laten wij niet gebeuren’, is dan ook de slogan van mensen die tegen de verhuizing van de Poiesz zijn, behalve ondernemers dus ook omwonenden. Zij vertrekken donderdag om 19.00 uur vanaf de Postwagen richting gemeentehuis, waar ongetwijfeld een ludieke actie op poten zal worden gezet. Dat het de mensen in Tolbert ernst is, is ondertussen wel duidelijk.
Eerst maar eens de ondernemers. Er zijn ondernemers die denken te weten dat door het verdwijnen van de supermarkt er straks 75 procent minder bezoekers naar het centrum komen. Daarnaast gaat dan ook een ander aspect tellen: het centrum van het dorp is zonder supermarkt weinig aantrekkelijk. Mensen zullen voortaan om die reden helemaal niet meer naar het centrum komen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Ondernemers zijn van mening dat de gemeente Poiesz min of meer zou moeten dwingen om op de huidige locatie te blijven. Ondernemers in Tolbert vinden de houding van de Leekster politiek vooralsnog vooral afzijdig. Niemand weet wat de politiek van deze kwestie vindt. Het college liet bovendien verstek gaan bij een bijeenkomst in de Postwagen. Teleurstellend, omdat de ondernemers dit zien als een zaak van leven en dood. Het doemscenario dat ondernemers in Tolbert schetsen, zou bij een vertrek van de Poiesz best eens werkelijkheid kunnen worden. Nu wordt door het gros van de ondernemers misschien wel teveel gevaren op de wind van de supermarkt, een uitzondering daargelaten. De kans dat mensen straks hun boodschappen in Leek doen en daar ook meteen maar gaan winkelen, is niet ondenkbeeldig.
Dat Poiesz groter en anders wil, dat is niet zo heel gek. Doorgaan zoals het nu gaat, betekent dat de supermarkt gezien de concurrentie een stille dood zal sterven. In Leek zitten drie Jumbo’s, Albert Heijn zit op een A-locatie en dan heb je ook nog de Lidl en de Aldi. Het pand is bovendien oud en dus te klein om de concurrentie met genoemde zaken aan te kunnen gaan. Ook het beperkt aantal parkeerplaatsen weegt ongetwijfeld mee in de plannen van de Poiesz. Een verhuizing naar de voormalige school levert in elk geval zeshonderd vierkante meter extra winkelruimte op. De intrek van de Poiesz in de school kan voor de gemeente Leek bovendien het sein zijn om het gehele gebied aan te pakken. De rotonde veiliger maken scheen al op de politieke agenda te staan, terwijl er bij een verhuizing parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden en de ruimte achter de school eventueel richting Sportpark Rodenburg doorgetrokken worden. Met een herinrichting van het gebied zou er inderdaad sprake zijn van een ideale locatie voor een supermarkt. Zelf geeft de supermarktketen geen commentaar op een mogelijke verhuizing. Zeker is dat er winst gemaakt moet worden. Op de huidige locatie is dat een steeds moeilijker wordend verhaal.
Ondertussen zit de Leekster politiek in een lastige spagaat. Laat het door het vertrek van de Poiesz andere ondernemers failliet gaan, of laat het de Poiesz in haar sop gaar koken, daar in het centrum van Tolbert? En bovendien: het is maar de vraag of de Poiesz blijft als de gemeente de beoogde verhuisplannen richting huishoudschool tegen gaat houden. Wellicht trekt de keten zich dan wel terug uit Tolbert. Politiek Leek komt niet naar buiten met een standpunt. Het college hult zich in nevelen. Wethouder Morssink – hij is dé man in deze zaak – had als teken van goede wil tenminste kunnen verschijnen in de Postwagen. Maar zelfs over de geplande aanpak van de rotonde in Tolbert zegt de anders toch vlot van de tongriem gesneden wethouder niets. Zeker is dat ondernemer Anne Heerle Lourens donderdag tijdens de raadsvergadering zal gaan spreken. Hij verwacht in elk geval bijval van de oppositiepartijen.
Lastig, lastig, lastig. Voor elk standpunt valt wat te zeggen. Bijvoorbeeld: welk bestaansrecht heeft een winkel als je zelf niet in staat bent je broek op te houden en in dat opzicht volledig afhankelijk bent van een supermarkt? En: moet de politiek jouw handel beschermen? Hebben de ondernemers zelf de afgelopen jaren genoeg gedaan aan zaken als innovatie? Is onderzoek gedaan naar wat de klanten willen en zijn er online voldoende activiteiten ontwikkeld? Of was dit niet nodig vanwege de aanzuigende werking van de supermarkt? Is het een kwestie van zelf niet al te veel doen om nu vervolgens te roepen dat de politiek ze in de steek laat? Nog iets: waarom zou de Poiesz, wellicht ten koste van de eigen omzet, loyaal moeten zijn aan de andere ondernemers?

Wat de politiek wel te verwijten is, is de oorverdovende stilte in deze kwestie. Morssink en ook burgemeester Hoekstra zeggen niets. Houden de kaken stijf op elkaar. Inwoners van Leek en Tolbert zijn mensen die graag weten waar ze aan toe zijn en in dat opzicht zelf ook niet snel een blad voor de mond nemen. Het zou goed zijn als de politiek dat gedrag nu ook toepaste. Zeggen wat er speelt, zeggen wat je wilt en aangeven welke kant het op kan gaan. De kogel zal toch door de kerk moeten en er zal altijd één politieke partij teleurgesteld worden. Donderdag zal meer duidelijk worden, zeker wat betreft het standpunt van het college. En daar zit iedereen met smart op te wachten.