‘Dit leidt vaak tot een beter contact met de buren’

Roden Theo van der veen

NOORDENVELD – Welzijn in Noordenveld is voornemens in het komende najaar van start te gaan met het project Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling maakt gebruik van vrijwilligers die ingezet worden bij burenconflicten. Hiervoor krijgen de vrijwilligers een tweedaagse training aangeboden. Ook zijn er deze maand nog in Roden, Peize en Norg inloopbijeenkomsten waar informatie kan worden ingewonnen over de werkzaamheden die worden verwacht van een buurtbemiddelaar.
‘Als buurtbemiddelaar draag je geen oplossing aan. Het zijn de buren zelf die het probleem oplossen. Dat werkt vaak veel beter dan bijvoorbeeld de politie of woningcorporatie die een oplossing oplegt. Als partijen zelf een oplossing vinden, zijn ze daar allebei tevreden mee en is de kans veel groter dat het probleem ook daadwerkelijk uit de wereld is. Buurtbemiddeling leidt vaak tot een beter contact met de buren,’ aldus Theo van der Veen. Bij burenconflicten valt te denken aan geluidsoverlast, erfscheiding, rommel of vuilnis, pesterijen, overlast door kinderen of huisdieren.
Buurtbemiddeling wordt nadrukkelijk niet ingezet als het gaat om conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere instanties voor. Welzijn in Noordenveld medewerker Theo van der Veen is de coördinator buurtbemiddeling. ‘Het is ontzettend vervelend als je een conflict hebt met je buren en daar zelf niet meer uitkomt. Het spreekwoord ‘liever een goede buur dan een verre vriend’ is dan ook zeer toepasselijk. Buurtbemiddelaars zijn altijd neutraal. Ze kiezen geen partij. Het enige wat ze doen, is buren die ruzie of een conflict hebben, met elkaar in contact brengen. Vervolgens leidt de buurtbemiddelaar het gesprek in goede banen,’zegt hij. WiN is op zoek naar mensen die graag iets voor een ander willen betekenen. De buurtbemiddelaar kan goed luisteren, zonder daar een waardeoordeel aan te geven. Uiteindelijk draag je als bemiddelaar bij aan een buurt waarin mensen prettig met elkaar leven en dat is erg waardevol.
In de gemeente Noordenveld kennen we het netwerk Sociaal Wijkbeheer. Binnen dit netwerk overleggen gemeente, politie, woningcorporaties en WiN over allerlei zaken met betrekking tot leefbaarheid. Door deze partijen is ook nadrukkelijk de wens uitgesproken om in Noordenveld met buurtbemiddeling te starten. Door de inzet van buurtbemiddelaars wordt voorkomen dat intensieve bemoeienis van een instantie nodig is wat uiteindelijk tot een kostenbesparing leidt. Bovendien schieten mensen vaak gelijk in de weerstand als ze benaderd worden door bijvoorbeeld de politie of door de woningverhuurder. Buurtbemiddeling wordt landelijk al in veel gemeenten uitgevoerd en het heeft bewezen dat het werkt. In Assen bijvoorbeeld wordt al jarenlang buurtbemiddeling ingezet en daar worden goede resultaten geboekt.
Wanneer mensen zich aanmelden krijgen ze een 2-daagse cursus aangeboden waarna ze vervolgens als buurtbemiddelaar aan de slag mogen. De cursus zal plaatsvinden op vrijdag 25 september en zaterdag 26 september. Kunt u niet op deze data maar bent u wel geïnteresseerd om als buurtbemiddelaar vrijwillig aan de slag te gaan dan kunt u aansluiten bij een latere cursus. Wilt u zich aanmelden als buurtbemiddelaar of wilt u meer informatie? Theo van der Veen zit op dinsdag 16 juni van 15.30 – 16.30 uur in de Buurtkamer Peize (dorpshuis de Essen), woensdag 17 juni van 10.00 – 11.00 uur in de Buurtkamer Norg (Brinkhof) en donderdag 18 juni van 11.00 – 12.00 uur in het Inwonersplein Roden (Schoolstraat 50). Contact opnemen per telefoon of mail kan bij Theo van der Veen, coördinator Buurtbemiddeling, 050 317 6500 of via theovanderveen@welzijninnoordenveld.nl.