Docenten obs ’t Veenpluis stappen op na slepend conflict

VVD Westerkwarier wil mediator inschakelen

ZEVENHUIZEN – Onrust bij OBS ’t Veenpluis in Zevenhuizen. Acht van de twaalf leerkrachten zouden hun vertrek hebben aangekondigd. De Medezeggenschapsraad heeft te kennen gegeven dat ze het niet eens te zijn met de huidige schooldirecteur. Nu moet de politiek er aan te pas komen om in te grijpen. De VVD Westerkwartier wil een mediator inschakelen om het conflict op te lossen.

VVD-raadslid Mattheus Gorter: “Politiek gesproken blijft de VVD het liefst op afstand als het om het onderwijs gaat. Maar nu vragen we de Gemeente toch echt om in te grijpen”, schrijft de partij op de Facebook-pagina van de VVD Westerkwartier.

“De kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs komen in gevaar. Voor de leefbaarheid van Zevenhuizen is goed (basis)onderwijs van cruciaal belang. Ook moet een school zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen, ouders en leerkrachten. En volgens ons is dat al lang niet meer aan de orde. Wij willen van de Gemeente weten welke rol zij voor zichzelf ziet in dit conflict”, aldus Gorter.

Volgens de VVD moet het College van de problemen op de hoogte zijn. Immers, ouders hebben al verschillende petities ingestuurd. De VVD heeft nu in schriftelijke vragen voorgesteld om een mediator of gespreksleider te benoemen. Mattheus: “We kunnen dit niet op z’n beloop laten. We moeten voorkomen dat dit probleem verder escaleert en de sociale cohesie in Zevenhuizen in gevaar komt.”