Doneeractie voor een nieuwe Wulp

DE WILP – In het dorp De Wilp is deze week een doneeractie gestart onder het motto ‘De Wulp terug!’ In september vorig jaar werd het bekende vogelbeeld in het centrum van het dorp van haar sokkel getrokken. Het kunstwerk was onherstelbaar beschadigd en de dader is niet gevonden. Na een periode van verontwaardiging en rouw is eigenaar Plaatselijk Belang Vooruitgang, samen met dorpsgenoot en kunstenaar Klaas Duursma, een plan gaan maken voor een meer dan waardige vervanger. Inmiddels is het beeld in hout klaar en zal in een gelijke metalen -hufterproof- vorm worden nagemaakt. Om de kosten te dekken is deze week een doneeractie gestart. De bedoeling is in diverse media en huis-aan-huis flyers dorpsgenoten en anderen, die betrokkenheid voelen een financiële bijdrage te vragen. Het banknummer van Plaatselijk Belang Vooruitgang is: NL67RABO 0370759524. In supermarkt Dagwinkel Hovius staat tot vrijdag 31 maart een thermometer waar het verloop van de actie te volgen is. Foto: PB-bestuursleden Arjan Vonk en Wim de Boer. Op het monument is ter overbrugging een tijdelijke vervanger geplaatst.