‘Donkere dagen voor Kerst zonder Gerrit’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Nee… Het stelde niet veel voor de raadsvergadering vorige week woensdag de 23ste. Uurtje verijdelde stilte tussen de najaarsnota daarvoor en een aantal verordeningen en kwartaalrapportage ISD Noordenveld erna… Dat laatste is op 7 december. Twee dagen nadat we weer weten of we dit jaar lekkers kregen, wie zoet was, tenminste. Of wie stout was… de roe(..) van de enig echte zwarte Piet! Nee in de raadzaal heerste een bedrukte stemming. Reden was het terugtreden om gezondheidsredenen van de geliefde wethouder financiën Gerrit Alssema… Natuurlijk bij vrijwel iedereen overheerst het jammergevoel. Gerrit was als wethouder er eentje van het zeldzame soort, die gewaardeerd werden om louter de kunde van het vak en de manier, waarop hij het presenteerde. Vakjargon was hem vreemd. Duidelijke taal … Dat verstaan wij allemaal. Dat hij ernaast nog meer bezigheden had, onder andere als zakelijk leider van het Landgoed Verhildersum in Leens en voorzitter van het Speed Centre in het Steenbergerveld. Dat weet niet iedereen… Meer dan genoeg werkzaamheden voor een gezond lichaam. Als er dan ook iets aan mankeert steekt de dokter er een stokje voor. Dat helaas is Gerrit overkomen. Ook ik zal hem missen. Wens hem toe, dat zijn leven het beste met tijdelijke rust gediend zal zijn…
Laat nou uitgerekend deze avond, waarin er weinig op de agenda stond, de zaal uitstekend gevuld zijn. Er moesten zelfs stoelen aangesleept worden. Tijdelijk weliswaar, maar toch. Reden was, dat veel aanwezige inwoners van Langelo wensten, dat de gemeente voor hun een dorpscafé (Bralts) aankoopt, om dorpsactiviteiten in te ontwikkelen… In hun midden, tot mijn plezierige verassing ook oud-wethouder Jacob Dam! Helaas was hun agenda, het enige, waarin ze geïnteresseerd waren. Toen bleek, dat de gemeenteraad er welwillend kennis van nam, maar  voorlopig er verder niets mee deed, waren de Langeloers weer vlot vertrokken.
Wat er wel op de agenda stond? Ach, een aanpassing van de verordening van de rechtspositie wethouders en raadsleden U snapt het al. Over de slager, die zijn eigen vlees keurt. Zonder discussie aangenomen. Weer het bestemmingsplan Steeg 3 in Norg. Volgens Jan Klinkenberg (GL) al 26 jaar(..) onregelmatig op de agenda. Ook de Norger Frederik van Lokeren Campagne (D66) had er wat zinnige opmerkingen over. Iedereen akkoord. Zal wel weer op de agenda komen (..)
De commissie had aan een half uurtje genoeg. Een bestemmingsplan in Nietap, Locatie Rottinghuis werd goedgekeurd. Een bezwaarschrift van een aantal organisaties om meer archeologisch onderzoek onder het Oosterveld in Norg mogelijk te maken, werd na ampele discussie ter zijde geschoven… ook werden er leges en tarieventabellen vastgesteld. Dat was het… nou ja. Ik ben, zoals ik altijd doe ook bij het Presidium voor de raadsvergadering geweest. Meestal niet boeiend, of het zou moeten zijn, dat er vertegenwoordigers van de Agenda- en werkwijzecommissie, te weten Tineke Nieboer (LGN) en Robert Meijer (VVD) maandelijks mededelen, wat ze nu weer aan maatregelen hebben verzonnen. Deze keer was voor het eerst de nieuwe algemeen directeur-secretaris (voorheen gemeentesecretaris) Marinus van der Wal ook aanwezig.  Een man van weinig woorden en een reputatie van wel daden… Veel had hij nog niet te melden, maar er zijn veranderingen op komst. In het apparaat en de verhouding met het politieke functioneren van Raad en College. In februari meer daarover! Rest mij nog iets uit de rondvraag te melden. Jan Kemkers (inmiddels 70) wandelt bij nacht en ontij wel eens door de Heerestraat in Roden. Het viel hem op, dat uitgerekend daar de jaarlijkse feestverlichting ‘s avonds uit was. Reint-Jan Auwema, wethouder en partijgenoot van Jan’s Gemeentebelangen moest uitleggen, dat juist dit jaar voor een nieuwe verlichtingsystemathiek was gekozen. De lantaarnpalen konden de extra lichtspanning niet echter niet aan… Dus worden het weer ouderwets de donkere dagen voor kerst in de Heerestraat dit jaar. Tenzij er een oplossing wordt gevonden voor de toegenomen spanning.
Over spanning gesproken. Dat kan het wel eens worden bij de opvolger van de wethouderspost van Gerrit Alssema. Die zat er namens CDA en CU… Uit beide clubs is er wel talent te vinden om tot een kundige opvolger van Gerrits portefeuille te komen.. Hopelijk komen de twee Christelijke partijen er samen wel uit. We zien wel wie er door hun voorgedragen wordt… Hopelijk nog tijdens de donkere dagen voor Kerst…