Doorbraak plan Albertsbaan?

DKT_DKT-p07.pdf - Adobe Acrobat Pro

‘Het volgende Rodermarkt-feest vieren we op de nieuwe Albertsbaan’

RODEN – De Albertsbaan. Zou er een plein in Nederland bestaan waar meer over geschreven is? Al zo’n twintig jaar haalt het desolate plein vol blik het nieuws. Iedereen, Roners, Zakenkring en gemeente, vindt dat het anders moet. Geen reclame voor een plaats die zich profileert als het mooiste dorp in de kop van Drenthe, zo luidt de communis opinio. Maar tot dusver sneuvelde ieder plan. Te duur, te weinig parkeerplaatsen, te vol gebouwd of simpelweg niet haalbaar. Na een radiostilte van acht maanden lijkt er schot in de parkeerplaats in het dorpshart van Roden te komen. Als het aan de Werkgroep Albertsbaan en wethouder Reint Jan Auwema ligt, geven ze er nog voor 1 december een klap op. “Dan vieren we het volgende Rodermarkt-feestje op de nieuwe Albertsbaan”, aldus de positieve nieuwbakken wethouder.

Het laatste Albertsbaan-nieuws dateert uit maart van dit jaar. Het plan, een groen plein met veel bomen, een vijver, een gezellig paviljoen met terras, bankjes en parkeerplaatsen werd dit voorjaar met veel lofzang gepresenteerd in de Pompstee. Een slordige 1.3 miljoen euro zou het prestigieuze project gaan kosten. Daarvan was 500.000 euro beschikbaar. De provincie Drenthe sponsort het plan met 450.000 euro, het ondernemersfonds bewaart 50.000 euro in de kluis. De gemeente zei toe te onderzoeken waar de overige acht ton vandaan gehaald zou kunnen worden. Afgelopen woensdag kwamen de werkgroep en gemeente weer bij elkaar.

“Concrete bedragen kunnen nog niet genoemd worden, want er zijn nog veel open einden”, zegt Emiel van der Heide die namens projectontwikkelaar VDH Vastgoed aan tafel zat. “De gemeente heeft het plan door een extern calculatiebureau laten uitwerken. Zij kwamen hoger uit dan de vooraf gecalculeerde 1.3 miljoen. Maar ook in deze calculatie zitten veel open einden. Wat in ieder geval positief is, is dat de gemeente niet langer wil wachten. Ze willen actie. Het liefst willen ze de boel voor 1 december rond hebben.” Van der Heide vindt de positieve houding van de gemeente fantastisch, maar heeft wel zijn bedenkingen over de haalbaarheid van de optimistisch gestelde datum. “De gemeente heeft op een aantal belangrijke vragen nog geen antwoorden paraat”, stelt de vastgoedondernemer die de bouw van het paviljoen eventueel voor zijn rekening wil nemen. “Ik heb de wethouder gevraagd wat de grond kost en of er meer mogelijkheden zijn om het paviljoen rendabel te kunnen maken. Want met enkel de exploitatie van een grand café zijn de kosten niet op te brengen. Dat zou veranderen wanneer er woonlagen opgebouwd kunnen worden, bijvoorbeeld. Op deze vragen had Auwema nog geen antwoorden.”

Ondanks dat Auwema ook nog niet weet waar de ontbrekende euro’s exact vandaan gehaald moet worden, is hij er zeker van dat het geld er komt. “We gaan uit van het plan zoals het er nu ligt. Dat er nog geld los komt is zeker, maar wanneer en hoeveel dat precies is weten we nog niet. Maar daar willen we niet op wachten. Mochten we echt te kort komen, zijn er drie opties: één, er moet meer geld beschikbaar komen, twee, het oorspronkelijke plan moet uitgevoerd worden tegen een lager bedrag, of drie, het oorspronkelijke plan moet versobert worden. We kunnen in ieder geval geen aanspraak maken op de gemeentelijke middelen. Dat staat vast. Of dat gat acht ton is? Zou kunnen. Bedragen noem ik niet, dat hebben we met de werkgroep afgesproken. Maar deze wethouder heeft er het volste vertrouwen in dat het gat dat er nu ligt, gedicht wordt en dat we er voor 1 december een klap op kunnen geven. Dan vieren we het volgende Rodermarkt-feestje niet met een maquette in de kroeg, maar op de nieuwe Albertsbaan!” Zakenkringvoorzitter Jan Post wilde niet inhoudelijk reageren op de bijeenkomst. Hij wil de ontwikkelingen eerst met zijn achterban bespreken.