Dorpsbelangen Nieuw Roden probeert via de rechter bouw open trafohuis te voorkomen

  Nieuw Roden Piet Luurtsema

  ‘Een open transformator hoort niet in een woonwijk’

  NIEUW RODEN- Als het aan energieleverancier Enexis ligt, wordt er binnenkort een open transformatorhuis gebouwd aan de Esweg in Nieuw Roden. En daar is de vereniging voor Dorpsbelangen allerminst gelukkig mee. Zo’n open transformator midden in een woonwijk kan namelijk zorgen voor behoorlijk wat geluidsoverlast, zo zegt voorzitter Piet Luursema. Tevergeefs probeerden zij via de gemeente een gesloten variant af te dwingen. Dat is niet gelukt en daarom stapte Dorpsbelangen op 12 mei naar de rechter.

  “Sowieso is ons de reden volstrekt onduidelijk waarom er in Nieuw Roden zo’n grote transformator gebouwd moet worden”, beginnen Piet Luursema en voormalig stedenbouwkundige én Nieuw-Roner Paul Colnot over het vuistdikke transformatordossier dat op de keukentafel van Luursema ligt. “Het zou nodig zijn voor ‘de zekerheidsstelling in de stroomvoorziening en als vooruitziende blik’, valt te lezen in de officiële stukken. Maar dergelijke grote transformatorhuizen – met een oppervlak van totaal zo’n 5 bij 11 meter- in de bebouwde kom zie je nergens. Zoiets hoort in een open omgeving”, stellen de heren die hun bezwaren hebben toegelicht in een gesprek met de gemeente en Enexis op 28 april van vorig jaar. “Een voortdurend bromgeluid is ondragelijk en tast het woongenot behoorlijk aan. En dan hebben we het nog niet eens over de veiligheid voor de omgeving. Denk aan spelende kinderen bijvoorbeeld. Op de tekening staat een schervenmuur getekend. Nou, daarmee geeft je al toe dat er kans is op explosiegevaar hè? En weet je hoe de verklaring van Enexis luidt? Die schervenmuur zou nodig zijn om de transformator te beschermen in geval van brand bij de belendende percelen. Dat is echt de kromste verklaring die we ooit hebben gehoord.”

  In de afgegeven omgevingsvergunning die in het voorjaar van 2014 in de krant gepubliceerd stond, vond Dorpsbelangen helemaal niets terug van de door hen gemaakte bezwaren.

  Enexis mag het open transformatorhuis op die plek bouwen. “Het enige dat je een vorm van compensatie zou kunnen noemen is het muurtje aan de straatkant, om de trafo uit het zicht te ontrekken. Maar wat hebben we daar nu aan? Trek die muur dan helemaal door! Ons verzoek tot bemiddeling tussen dorpsbelangen en Enexis werd door de gemeente afgewezen. Het zou gaan om het dienen van een ‘algemeen belang’, is ons verteld. En daarmee was de kous af. Maar onder datzelfde algemeen belang vallen toch ook de omwonenden? Wel adviseerde een bezwarencommissie de gemeente om onderzoek naar straling te laten doen. Dat is ook gebeurd, maar helaas niet volgens BTT-normen, wat staat voor ‘Best Beschikbare Technieken. Dat zijn officiële richtlijnen voor optimale bescherming”, weet Luursema. “Het onderzoek wees uit dat de klachten ongegrond waren. De straling zou binnen de normen blijven. In opdracht van Dorpsbelangen heeft Alpha Akoestiek aan de hand van een geluidsmeting onderzoek bij een vergelijkbaar trafohuis in Zevenhuizen gedaan. Dat wijst echter een veel hoger aantal decibellen uit dan het onderzoek dat de gemeente heeft laten doen.”

  Als het plan niet door een rechtelijke uitspraak wordt tegengehouden, wordt de trafo gebouwd aan de Esweg, tegenover Cafetaria Mark’s Eethuis, op ongeveer vijfentwintig meter afstand van vijf woonhuizen. Luursema en Colnot willen met hun verhaal de gemeenteraad wakker schudden. Want behalve hun zorgen om de overlast, snappen ze er vooral helemaal niets van. “De échte reden waarom, moeten we nog horen. En wat we ook willen weten: wat gaat er gebeuren met de trafo in het centrum? Want uitbreiding van een trafohuis is normaliter bij een bestaande trafo. Of zal die trafo in het centrum straks verdwijnen? Een eis van de projectontwikkelaar misschien? Het blijft een vaag verhaal”, besluiten de heren. Het woord is aan de rechter.

  Wethouder Henk Kosters erkent dat de kwestie vanaf het allereerste begin een discussiepunt is. “Die trafo voldoet aan alle voorwaarden. Zowel qua geluid als straling blijft het binnen de normen. Als we hadden geconstateerd dat dat niet het geval was, dan hadden we een gesloten variant kunnen afdwingen bij Enexis. Dat is nu niet aan de orde. En mocht de trafo in de praktijk toch meer dan de toegestane hoeveelheid geluid of straling afgeven, dan handhaven we”, aldus Kosters.