Dorpsbelangen RAS: ‘We voelen ons niet serieus genomen’

Plan voor 7 woningen terrein PWA-Hoeve

ALTEVEER – Ontwikkelingen in het pittoreske Alteveer. Het lijkt erop dat er binnenkort plannen worden gepresenteerd voor woningbouw op de plek van de Prins Willem Alexander Hoeve. Na het vertrek van PlekZat in juni vorig jaar zit alleen Brede Basisschool de Verwondering, de bijbehorende BSO en kinderopvang De Ontdekkers in het zwaar verouderde pand aan de Melkweg. Zij zijn actief op zoek naar een andere locatie. De plannen voor zeven woningen vallen voorzitter van Dorpsbelangen RAS Tom Stienstra rauw op het dak. Meerdere malen heeft Dorpsbelangen de gemeente gevraagd om betrokkenheid bij de ontwikkeling van het perceel. Dat is niet gebeurd.

Al eerder heeft eigenaar Aernout Bos uit Peize geprobeerd toestemming te krijgen voor woningbouw op het terrein van de PWA-hoeve. In 2010 diende hij daarvoor plannen in bij de gemeente. Toenmalig wethouder Jacob Dam stak daar een stokje voor. Op het perceel rust een maatschappelijke bestemming en woningbouw was niet wenselijk, zo liet hij destijds namens de gemeente weten. Dat lijkt nu wel het geval. Er ligt een plan voor de bouw van zeven woningen, liet ambtenaar Ruimtelijke Ordening Wiebe Smid weten aan een inwoner die met zijn woning aan het perceel grenst. De bewoner nam contact op met de gemeente omdat hij –net als veel andere Alteveerders- overlast ervaart van de verkeersbewegingen rond de basisschool die sinds twee jaar haar intrek heeft genomen op het terrein. De school groeit als kool en bergt nu 20 kinderen en bij de gemeente ligt een aanvraag om te kunnen groeien naar 30 leerlingen. Tel daar de docenten en de kinderopvang  bij op en je zit met gemak tussen de 70 en 80 vervoersbewegingen per dag. Daar is de infrastructuur van het gehucht niet op berekend. De bermen van de smalle Melkweg zijn inmiddels veranderd in modderpoelen. Smid liet de bewoner weten dat de plannen voor het terrein op zeer korte termijn door de projectontwikkelaar worden gepresenteerd.

Participatie

Tom Stienstra van Dorpsbelangen RAS is verbaasd over de gang van zaken. ‘Al in het voorjaar van 2020 hebben we de gemeente verzocht om ons aan de voorkant te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied. We hadden graag meegepraat over de mogelijkheden. Alteveer is een uitloopgebied dat rust en ruimte uitstraalt. Het is een simpele rekensom: in Alteveer staat één woning per anderhalve hectare. Wij zijn niet per se tegen woningbouw, maar zeven is te veel, wil je het karakter van de streek behouden’, zegt Stienstra die nog steeds wacht op een formele reactie van de gemeente. ‘Het wachten zou zijn op een reactie van de ontwikkelaar, is ons verteld. Dat begrijpen we niet. We hebben aangegeven dat we willen weten wat de plannen zijn én hoe participatie eruit ziet. Daar kun je als gemeente prima los op reageren. Nu ontstaat het beeld dat de gemeente eerst principeafspraken maakt met de ontwikkelaar en wij mogen meepraten over het aantal bankjes en of de weg tien meter naar links of naar rechts moet. Dat is voor ons niet het niveau van participatie. We voelen ons niet serieus genomen.’

Andere locatie

Marjan Kolk van basisschool De Verwondering is op de hoogte van frustratie van een aantal bewoners over de verkeerssituatie. Ze is naarstig op zoek naar een andere locatie voor haar ‘natuurschool.’ ‘Ik begrijp de problemen die mensen ondervinden, ik vind het ook heel vervelend. Maar ik kan er weinig aan doen. De kinderen worden nu eenmaal gebracht en gehaald’, zegt Kolk die bij de gemeente een verzoek heeft ingediend om te mogen groeien van 20 naar 30 kinderen. ‘Het is een lastige. We willen hier weg, het is een prachtige plek, maar voor een school niet ideaal. We zijn actief op zoek naar een andere locatie. Nu is het een beetje een gedoogconstructie. We groeien als kool en hebben behoefte aan uitbreiding.’ Twee jaar geleden deed Kolk een bod op de leegstaande voormalige school in Langelo, waarop een maatschappelijke bestemming rust. Haar bod werd afgewezen, een school zou niet passen binnen de bestemming. ‘Toen de oude school onlangs opnieuw in de verkoop kwam, zijn we er weer mee bezig geweest. We hebben hele discussies gehad. Het was ooit een school, waarom dan nu niet, vraag je je af. De bestemming ‘onderwijs’ ontbreekt, werd er gezegd. Bovendien hebben we te maken met ‘de wet geurhinder’. De school ligt binnen een geurcirkel van boeren, dat zou niet wenselijk zijn. Ik had er wel een briefje voor willen tekenen dat we daar geen bezwaar tegen hebben. Ondanks het bod van meer dan het dubbele van de vraagprijs, bleef het antwoord ‘nee’, zegt Kolk die inmiddels in gesprek is met andere partijen. ‘De visie van onze school is dichtbij het bos. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden op Donderboerkamp en zijn we in gesprek met de ontwikkelaar van de  Vluchtheuvel, waar een zorghotel moet verrijzen. De combinatie van zorg en onderwijs is mooi. We zijn actief op zoek, maar zolang de eigenaar nog verwikkeld is in het proces met de gemeente, mogen we hier blijven zitten.’

Positief

Volgens wethouder Henk Kosters liggen de plannen voor ontwikkeling van het PWA Hoeve-terrein op dit moment in concept bij de provincie. Die moet eerst haar toestemming geven voor woningbouw op die locatie. ‘Wij hebben het als gemeente positief opgepakt. Er rust een maatschappelijke bestemming op die plek, dat klopt. Dat zal omgezet moeten worden naar woningbouw. In het verleden is er al veel geprobeerd. Het herbergen van bepaalde doelgroepen stuitte op veel weerstand bij bewoners, nu ondervindt men hinder van de school. Ons lijkt woningbouw daarom geen gekke optie.’ Het Leger des Heils had korte tijd intrek in het pand en bood onderdak aan onder andere drugsverslaafden. Dat stuitte op veel weerstand bij inwoners. In juni van 2021 betrok de stichting PlekZat de PWA-hoeve. De organisatie die kinderen met autisme en psychische problemen opving en begeleidde werd met open armen ontvangen door het buurtschap. Op 1 juni van vorig jaar verruilde PlekZat het zwaar verouderde, desolate pand voor een nieuw stulpje in Tolbert.

Kosters: ‘We hebben er bij de initiatiefnemer (Aernout Bos, red.) op aangedrongen om de buurt te betrekken bij de plannen.’ Dat Dorpsbelangen de gemeente gebrek aan participatie verwijt, vindt de wethouder te kort door de bocht. ‘Er wordt altijd direct naar de gemeente gekeken. Maar in principe zijn wij de derde partij. Je hebt de initiatiefnemer én de buurt. We hebben de ontwikkelaar met klem geadviseerd de buurt te betrekken. Gezegd: jongens, doe dat nou. Nu ligt er een conceptplan voor de bouw van zeven woningen, dat is niet in beton gegoten. Daar moeten het allemaal nog over hebben. Misschien moeten het er minder zijn. Daar kan ik op dit moment nog niets over zeggen. We moeten eerst afwachten wat de provincie ervan vindt.’ Of de school in Alteveer mag groeien naar 30 leerlingen, weet Kosters nog niet. ‘ Ik weet dat het verzoek er ligt. Het is een lastige. Ik snap dat de school groeit en er behoefte is aan uitbreiding. Maar voor de buurt is het een heel gedoe, wat ook begrijpelijk is. Het is even afwachten.’