Dorpsfeest zoals dat alleen in Zeuv’mhuzen kan

Sportlight

ZEVENHUIZEN – Zevenhuizen maakt zich op voor een heus dorpsfeest. Onder de simpele naam ‘Zeuv’mhuuster Dorpsfeest’, zal aanstaande zaterdag het dak eraf gaan in het Verenigingsgebouw. Dat is hopelijk niet letterlijk het geval, want het dorp moet nog even door met het gebouw. Zolang het nieuwe MFC er niet staat, is dit van levensbelang. Aanstaande zaterdag staat gezelligheid echter centraal. Vanaf 20:30 uur moet het één groot feest worden.

Met de heropening van het Verengingsgebouw voelt het alsof er een nieuwe energie door de aderen van de inwoners van Zevenhuizen stroomt. Het belang van een gezamenlijk (multifunctioneel) onderkomen wordt in toenemende mate van gebruik onderstreept. Sterker nog, het leidt zelfs tot nieuwe initiatieven van dorpsbewoners die opstaan. Zo is er onder de vlag van DES een nieuwe commissie opgestaan die het enthousiaste idee heeft opgevat het Zeuv’mhuuster Dorpsfeest te organiseren op zaterdag 30 maart 2019. Op het podium van de grote zaal staat dan de allround coverband Ten Speed. Alle ingrediënten voor een gezellig avondje uit! De vijfkoppige feestcommissie, bestaande uit Berend Drent, Niek Uitham, Martin de Jong, Roelof Luinge en Bert Steenhuis, staan aan het roer van deze organisatie. Een laagdrempelig dorpsfeest, voor een breed gemixt publiek voor jong en oud(er) vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dit onder het motto van: ‘gewoon eev’m gezellig’. Daar wil je als Zeuv’mhuuster toch gewoon bij zijn?!

Organisatie

De organisatie van het dorpsfeest ligt dus in handen van DES, afkorting voor Door Eendracht Sterk. De dorpsbelangenvereniging heeft als doel de belangen van het dorp Zevenhuizen en die van de bewoners te behartigen in de meest ruimste zin van het woord. DES hield haar oprichtingsvergadering op 9 februari 1953 in Café Suurd. Het eerste bestuur bestond uit B. Damhoff, H. Fokkema, J. Holman, R. Oosterhof, J. Ras, J. Russchen en J. Tijseling.
Letterlijk staat er in de notulen: Deze personen namen met min of meer sombere gezichten de benoeming aan. De heer Damhoff nam van de voorlopige voorzitter de heer Holman de Voorzitterhamer over. Als voorlopig voorzitter dankte hij de heer Holman voor alles wat hij voor de pas opgerichte vereniging had gedaan, en dat hij eventueel moeilijke kwesties de heer Holman steeds bereid zou zijn met raad en daad bij te staan. Uit de vergadering gingen stemmen op de heer Holman tot erevoorzitter te verheffen. De gehele vergadering sloot zich hierbij aan. Meer informatie over de dorpsbelangenvereniging vindt u op www.7huizen.nl/des.

Potgrond actie KV Sparta

Naast het dorpsfeest van aanstaande zaterdag, zal KV Sparta binnenkort haar jaarlijkse potgrondactie houden. Dat doen zij op zaterdag 6 april. Dit jaar iets later dan men van Sparta gewend is in verband met het drukke competitieschema. Eenieder kan zaterdag 6 april in zijn of haar agenda noteren, want de senioren, A, B & C Jeugd van de korfbalvereniging zullen vanaf 9:00 uur in Zevenhuizen en omstreken langs de deuren gaan. De potgrond is veertig liter per zak en kost vier euro, drie zakken voor tien euro.