Dorpshuis Nieuw Roden in zwaar weer door stijgende energielasten

‘Gemeente, neem je verantwoordelijkheid!’

NIEUW RODEN – Ruim 70 procent van alle dorps- en buurthuizen komt in de financiële problemen door de gestegen energielasten. Dat is de belangrijkste conclusie van een enquête die de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en LSA bewoners uitvoerden onder hun achterban. ‘Bijna driekwart van alle ontmoetingsplekken weet niet hoe ze de winter door moeten komen door de gestegen energielasten. Dat is schrikbarend veel en een belangrijk signaal. Deze plekken zijn onmisbaar voor de leefbaarheid van de wijken en dorpen in Nederland. Als we willen dat ze blijven bestaan is er actie nodig’, aldus Klaske Piebenga van de LVKK.

Ook het Dorpshuis in Nieuw Roden dreigt in zwaar weer te geraken door de energiecrisis. Voorzitter Pierre Berghuis: ‘Ik kan beamen dat ook wij in de financiële problemen dreigen te geraken als de gemeente niet ingrijpt. Dit zou volledige sluiting van het Dorpshuis Nieuw Roden betekenen, wat rampzalig voor alle inwoners zou zijn. Tijdens de coronajaren hebben we moeten teren op ons eigen financiële vermogen. Door het exploitatietekort ging er enkel geld uit de kas en kwam er niets in. Enige tijd geleden heb ik tijdens een videogesprek met een van de wethouders van de gemeente Noordenveld al aangegeven dat we over een jaar failliet zijn wanneer we nog een jaar zo door moeten. 70 procent van ons eigen vermogen is inmiddels op. Het was de bedoeling om hiervan het Dorpshuis te verbouwen, maar dat plan hebben we moeten laten varen. Hoewel ik mijn zorgen over de toekomst van het Dorpshuis op persoonlijke titel heb geuit naar de wetgever, worden de zorgen door het bestuur gedeeld.’

Gemiddeld bezoeken zo’n 500 mensen het Dorpshuis in de maanden september tot en mei. Daarmee heeft het een belangrijke functie in de samenleving. Berghuis: ‘Het is een plek om samen te komen. We zien dat veel mensen dankzij het Dorpshuis nieuwe contacten opdoen en uit de dagelijkse sleur komen. Ik maak me ernstige zorgen over het maatschappelijk welzijn wanneer we als ontmoetingsplek wegvallen.’

Het Dorpshuis in Nieuw Roden kwam in 2012 in het beheer van de Stichting Dorpshuis Nieuw Roden. De Stichting nam het gebouw in 2012 van de gemeente Noordenveld over nadat de nodige energiebesparende maatregelen waren genomen. ‘Op dit moment worden we weer van vooraf doorgelicht. Maar de meeste maatregelen hebben we destijds al genomen, zoals het aanbrengen van dubbelglas. Maar waar we destijds aan de normen voldeden, zijn deze nu alweer achterhaalt. We moeten er opnieuw veel energie in steken. We doen dit allemaal op vrijwillige basis en als bestuur zijn we door de moeilijke jaren die we achter de rug hebben uitgeput’, aldus Berghuis.

Hoewel is toegezegd dat alle dorpshuizen worden gecompenseerd met 1000 euro dekt dit volgens Berghuis bij lange na de onkosten niet. ‘Voorheen betaalden we zo’n 800 euro per maand aan energielasten. Nu is dat 2200 euro. Een compensatiebedrag van 1000 euro dekt niet eens een kwart van de kosten. Waar andere verenigingen leden hebben en de stijging wellicht door kunnen berekenen in het lidmaatschap, gaat dat voor ons niet op. We hebben als Dorpshuis immers geen leden. De maatregelen die worden genomen zijn niet reëel. De enige uitweg uit de strop zou een compensatie vanuit de gemeente zijn voor het verlies dat we hebben geleden tijdens de coronajaren.’

Dat het Dorpshuis een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie heeft blijkt wel uit het aantal bezoekers die de activiteiten bezoeken. Er is een actieve activiteitencommissie die zowel kleinere als elke maand een grotere activiteit organiseert. Berghuis: ‘Onlangs organiseerden we een Pubquiz, daar kwamen 80 mensen op af. De maand ervoor speelde er een band, waar ook weer 80 bezoekers op af kwamen. Bovendien treedt in januari de toneelvereniging 4 keer op en alle voorstellingen zijn al uitverkocht. Daarnaast repeteren er hier zangkoren, hebben we een biljartclub, een klaverjasclub en maakt op zondag de kerk gebruik van het dorpshuis. Ook huurt Buurtzorg een deel van het pand. Als dat het belang van een Dorpshuis niet aantoont, weet ik het ook niet meer. We kunnen wel een beroep doen op subsidies en dat doen we ook, maar het aanvragen is vrij complex en niet zomaar geregeld, daar gaat behoorlijk wat tijd inzitten. En dan nog is het de vraag welk bedrag je toegekend krijgt.’

Zonder hulp van de gemeente ziet Berghuis het somber in. ‘Ook de gemeente heeft baat bij de maatschappelijke functie die het Dorpshuis heeft en er is bovendien voldoende draagvlak vanuit de inwoners. Gemeente, neem je verantwoordelijkheid!’