Dr. Nassau College in Norg derde Kunskapsskolan Partnerschool

NORG – Het Dr. Nassau College in Norg heeft – na Lumion Amsterdam en het Van Kinsbergen college in Elburg – als derde school in Nederland het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool weten te verwerven. Dit betekent dat het Dr. Nassau College het Kunskapsskolan onderwijs-, kwaliteits- en organisatiemodel als uitgangspunt hanteert binnen haar gepersonaliseerd onderwijs. Waardoor leerlingen op het Dr. Nassau College veel meer meekrijgen dan alleen het diploma.

Gepersonaliseerd onderwijs gaat ervan uit dat elke leerling uniek is, met eigen ambities en talenten. Leerdoelgericht onderwijs om leerlingen heen georganiseerd, waarbij letterlijk voor elke individuele leerling voldoende aandacht is en waarbij zij, zodra ze eraan toe zijn, zelf de regie mogen pakken over hun eigen leerproces en -programma. Hiermee worden, naast de kennis voor het eindexamen, ook de vaardigheden aangeleerd zoals: verantwoordelijkheid nemen, plannen, samenwerken en ‘op tijd finishen’; de vaardigheden die leerlingen in de snel veranderende wereld extra nodig gaan hebben. 
Voor schoolleider Richard Gerding van het Dr. Nassau College betekent Kunskapsskolan Partnerschool worden een volgende stap op weg naar het realiseren van zijn schoolambitie: het perfecte onderwijs bieden. ‘Om kinderen echt gelijke kansen te geven, moet je hen ongelijk – gepersonaliseerd – onderwijs bieden. De goede resultaten van onze leerlingen vormen hiervan het bewijs. De gemiddelde leerling bestaat niet. Elke leerling heeft zijn eigen achtergrond, specifieke ambities en talenten. Daarom zijn wij er enorm trots op dat binnen onze school leerlingen de individuele aandacht krijgen die zij nodig hebben, de gelegenheid hebben op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren en naast kennis ook vaardigheden leren die zij later zo nodig gaan hebben.’