Dr. Nassau College wil Norger locatie sluiten

JOVD: ‘Maak het de jongeren in Norg niet nog lastiger’

NORG – De middelbare school in Norg dreigt te verdwijnen. Als het aan het bestuur van het Dr. Nassau College ligt, sluit de school op 1 augustus 2022 haar deuren. De reden is een verwachte daling van het aantal leerlingen uit Norg en de toename van het aantal leerlingen uit Assen. Omdat de school in Norg bovendien aan een renovatie toe is, ziet het bestuur weinig heil in het openhouden van de locatie. Een betreurenswaardig besluit, zo vindt onder meer wethouder Alex Wekema.

Het Dr. Nassau College in Norg heeft de laatste jaren met schommelingen in het leerlingenaantal te maken. Omdat er vanaf 1 januari 2022 bovendien een minimumaantal van 130 leerlingen per schoollocatie moet gelden, vindt het schoolbestuur het té riskant om de school open te houden. Een renovatie zou bovendien mogelijk niet rendabel zijn, aangezien men niet weet of de leerlingengrens van 130 in 2030 nog gehaald kan worden. Prognoses wijzen namelijk de verkeerde kant op.

Op de middelbare school in Norg wordt gepersonaliseerd onderwijs gegeven. Het maakt dat leerlingen uit de wijde omtrek voor de school kiezen. Een groot deel daarvan komt uit Assen. 42 procent van de eerstejaarsleerlingen komt van een Asser basisschool. Waar vroeger leerlingen in Norg op de basisschool hebben gezeten altijd voor de middelbare school in hetzelfde dorp kozen, is dat nu lang niet altijd meer het geval. Dit schooljaar kwamen slechts negen leerlingen in de eerste klas van OBS de Hekakker.

Tel daarbij op dat het Dr. Nassau College met de locatie ‘Quintus’ een vrij nieuwe en bovendien dure locatie heeft staan, en de keuze voor de sluiting in Norg valt uit te leggen. Teleurstellend is het wel, vindt wethouder Alex Wekema. ‘Ik wist dat men bezig was met het uitwerken van toekomstscenario’s, maar dit komt toch even aan’, zegt hij. ‘Een belangrijke reden voor dit besluit is de grens van 130 leerlingen, waarvan het bestuur betwijfelt of die grens telkens gehaald kan worden. Scholen onder de 130 leerlingen zien hun Rijksbekostiging wegvallen. Het bestuur verwacht dat de locatie in Norg onder die grens gaat uitkomen.’

De school zou bovendien op de schop moeten. ‘Bij het passend onderwijs, horen ook flexibele ruimtes’, weet Wekema. ‘Dus niet meer de lokalen waar 25 leerlingen in kunnen, maar ruimtes die je naar gelang anders kunt invullen.’ De gemeente Noordenveld had nog steeds De Brinkhof op het oog als eventuele nieuwe locatie voor de school. ‘Maar wij konden het bestuur van het Dr. Nassau College ook geen garantie geven over wanneer die school er in zou kunnen.’

Volgens Wekema is de locatie in Norg kwetsbaar omdat leerlingen van zoveel verschillende basisscholen komen. ‘In totaal komen leerlingen van 26 verschillende basisscholen. Er zit zelfs een leerling uit Slochteren in Norg op school. Men kiest heel specifiek voor het onderwijs in Norg. Leerlingen die van De Hekakker komen, kiezen tegenwoordig niet meer standaard voor de middelbare school in Norg. Die vrije keuze van onderwijs juich ik van harte toe, maar het betekent ook dat de school niet standaard op een x aantal leerlingen kan rekenen. En als je dan ziet dat de leerlingen vanuit zoveel verschillende basisscholen komen, is het moeilijk met zekerheid te zeggen dat de school ieder jaar zoveel leerlingen krijgt.’

Wekema noemt het aanstaande vertrek uit Norg ‘hartstikke zonde’. ‘Maar ik zou niet weten wat we het bestuur nog kunnen bieden. In de collegevergadering van deze week zullen we hier uitgebreid over hebben. Maar het besluit komt zeker even binnen.’

Naar aanleiding het nieuws rondom de school in Norg dient de VVD Noordenveld een motie in om alles in het werk te stellen de sluiting te voorkomen. Als het aan de VVD ligt gaat het college van Noordenveld zo snel mogelijk met het bestuur in gesprek.

Ondertussen laat ook de JOVD Drenthe van zich horen. De jongerenpartij heeft geen goed woord over voor de sluiting. JOVD Drenthe-voorzitter Rik Heiner vindt dat het schoolbestuur zich er makkelijk van af wil maken door dit te verkopen als een verhuizing. ‘Het ‘verhuizen’ van de school en vervolgens alle leerlingen naar Assen sturen is volgens Heiner een brute sluiting van de school en heeft niets met een verhuizing te maken’, zegt Heiner.

‘De school moet goed onderzoek doen naar waarom het minimum aantal van 130 leerlingen waarschijnlijk niet wordt gehaald, want het aantal inwoners in Norg is de afgelopen 7 jaar niet afgenomen, maar juist toegenomen. De JOVD Drenthe verwacht dat de speciale onderwijsvorm die met ingang van schooljaar 2017-2018 is gestart wellicht de reden is dat er minder jongeren uit Norg naar het Dr. Nassau College in Norg gaan’, aldus Heiner. Hij roept tot slot het schoolbestuur op het besluit terug te draaien. ‘Maak het de jongeren in Norg niet nog lastiger!’