Drama van ongekende proporties in De Omloop

Zorgpersoneel voert felle strijd tegen coronavirus

NORG – Burgemeester Klaas Smid sprak van ‘onmenselijke’ omstandigheden voor het personeel van De Omloop in Norg. Zij vechten nu al ruim twee weken tegen het coronavirus dat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, zijn weg naar binnen heeft gevonden. Volgens Smid valt er geen verwijt te maken. ‘Dit was niet te voorkomen’, liet hij zich door experts vertellen. Het maakt het er voor bewoners, personeel en familieleden niet makkelijker op. Zij zijn dan ook eensgezind: wat zich in De Omloop afspeelt, is niets minder dan een regelrecht drama.

De Omloop is een doorgaans afgesloten gedeelte van De Wiekslag, het welbekende verzorgingstehuis in Norg. De Omloop is een zogeheten ‘verpleeghuis’. Ouderen die hier komen, zijn verminderd zelfstandig en kampen vaak met dementie. De Omloop is dan ook een eindstation, waarbij het personeel zich als doel heeft gesteld het de bewoners zo comfortabel mogelijk te maken.

Een vaak zware baan in de zorg, waarbij het personeel de waardering vooral uit de bewoners en hun familieleden moet halen. De échte waardering vanuit het Rijk blijft namelijk te vaak uit. Wordt er gestemd over een zorgbonus, dan nemen Tweede Kamerleden de benen. Aan het begin van de coronacrisis werd er geklapt voor de zorg, ook door het Kabinet, om daarna eisen van zorgpersoneel zoveel mogelijk te negeren. Het lijkt een gebed zonder eind.

Vanaf maart is het code rood in verzorgingstehuizen in heel Nederland. Iedere zorginstelling heeft zich als doel gesteld het virus buiten de deur te houden, teneinde de bewoners zoveel mogelijk te beschermen. Dat was ook de insteek van het personeel van De Omloop. Zij beperkten zich de afgelopen maanden van sociale activiteiten. Grote bijeenkomsten werden gemeden, vakanties werden afgezegd. En dus kwam de klap des te harder aan toen eind september bleek dat het virus tóch binnen was gedrongen.

Het virus bleek onverbiddelijk. Het greep hard om zich heen en nog vóór het weekend overleden vijf bewoners aan het virus. Ook personeel bleek al snel besmet. Zij die het virus onder de leden hadden, gingen in quarantaine. De rest werkte door. In de hoop dat ze nog iets voor de bewoners konden betekenen of met het idee om ze op een waardige manier richting het einde te helpen. Ook personeel van buitenaf werd ingezet. Alles voor het goede doel.

Terwijl de pers schreef over de doden en op Facebook men steun betuigde, woedde er binnen een oorlog. Een oorlog tegen een ongrijpbaar virus, wat telkens in een andere vorm zijn kop op stak. Dan weer had een personeelslid milde klachten, dan weer overleed een bewoner. De situatie werd met recht onmenselijk genoemd. Dit had niets meer met zorg te maken. Dit was overleven.

Inmiddels is meer dan de helft van de bewoners overleden. Noordenveld leeft mee met het personeel en de nabestaanden, maar mensen stellen ook vragen. In wat voor staat de bewoners waren. Of dit er niet al een hele tijd aan zat te komen. En wat is nou precies het verschil met een griepje?

Kom bij het personeel niet aanzetten met vragen over de kwaliteit van leven van de reeds overleden bewoners. Kom niet aanzetten met de opmerking dat het hier ging om ‘een laatste zetje’. Het personeel, wat dag in dag uit met hart en ziel werkte met de bewoners, zagen de waarde van hun leven wel degelijk in. En zij zien hoe die levens abrupt ten einde komen door een hardnekkig virus. Een afscheid zoals je dat iemand niet gunt, ook niet wanneer diegene al minder ‘bij de pinken’ is.

Het personeel voert nog steeds een harde strijd. Terwijl het leven buiten De Omloop onverstoorbaar door lijkt te gaan, is het binnen nog steeds een tranendal. De harde realiteit van het coronavirus is nergens zo voelbaar geweest als in Norg.