‘Drukte op zondag 4 mei?’

LEEK – Het is bijna vijftig jaar geleden dat net als afgelopen week, de weg tussen Roden en Leek  was afgesloten.  Niet omdat er werk aan de winkel was, maar ijsregen had het gewicht van boomtakken zo zwaar gemaakt, dat deze naar beneden vielen of laag boven de weg hingen. Ook vielen er zware stukken ijs naar beneden. Voor fietsers, die toen nog op de weg zelf reden en het gemotoriseerde verkeer was het levensgevaarlijk om deze route te nemen. Kwam mij goed uit, want als het slecht weer was ging ik met de ESA-bus naar Groningen. Niet met de bus via Roden betekende toen dat de school het een dag zonder mij moest stellen. Afgelopen week was de weg tussen Roden en Nietap opnieuw afgesloten voor alle verkeer.Dit omdat er groot onderhoud aan de weg en snoeiwerkzaamheden aan de bomen door de provincie Drenthe nodig waren. Omdat de provincie Groningen niet achter wilde blijven besloten zij in dezelfde tijd onderhoud aan de Tolberterstraat uit te voeren. Gelukkig weten de inwoners van beide dorpen dat ze niet de aangegeven omleidingroutes via de A7, Hoogkerk en Peize hoefden te volgen. Er is toch niets mooier dan via Nietap, over de Natuurschoonweg langs het Nietapster bos en Terheijl naar Roden te toeren. Schoonheid ligt vaak vlak naast de deur, terwijl het door velen een deur verder wordt gezocht. Maar waarom, zoals op de borden stond aangegeven, een gedeelte van dit onderhoud ook op zondag 4 mei moest gebeuren, is mij een groot raadsel. Natuurlijk is het logisch dat op echt drukke rijkswegen in ons land af en toe op zondag wordt doorgewerkt, zodat er op maandag geen kilometerslang fileleed ontstaat, maar dat beide provincies dit nu juist op zondag 4 mei moesten doen? Filevorming zou zich op maandag echt niet hebben voorgedaan als de werkzaamheden dan waren voortgezet. Even een rustdag en daarnaast ook stilstaan bij het verleden is niets mis mee toch? Net als in heel Nederland werden op 4 mei in Leek de doden herdacht. Dit jaar nog bij het Joodse Schooltje, volgend jaar zal dit weer bij het gerenoveerde monument zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan de planvorming voor de herinrichting van de vlonder aan het Boveneind. Binnenkort zullen deze plannen die ook onder de nieuwe herinrichting van het centrum vallen bekend worden gemaakt. De start van de uitvoering van dit gedeelte begint waarschijnlijk na de bouwvak. Dan zal ook het monument weer op haar nieuwe plaats worden gezet. Langzamerhand worden ook daardoor de laatste puntjes op de i gezet en heeft het centrum niet alleen een nieuw jasje, maar een volledig nieuw kostuum. Ook nieuw in de kleren zit het teruggeplaatste traditionele smeedijzeren hekwerk aan de ingang van de Nienoordsingel in Midwolde. Het beschadigde hek is gerepareerd en zorgt er vanaf nu voor dat de singel alleen toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. Nog minder auto’s op het landgoed. Mooi toch? Ook worden er deze week een tweetal nieuwe bruggetjes geplaatst bij de rozentuin en het hertenkamp. Of de gemeenteraad nog iets te doen heeft tijdens de duur van de collegeonderhandelingen? Jazeker, commissie- en raadsvergaderingen gaan gewoon door. Verder lijkt het er op dat aan het eind van de maand het nieuwe college kan worden geïnstalleerd, tenminste als de beoogde wethouders goed door de keuring komen. Dit n.a.v. een brief van de Commissaris van de Koning. Hij stelt hierin voor om deze wethouders door te lichten. Burgemeester Hoekstra en drie raadsleden mogen de gedragsverklaringen, financiële belangen, nevenfuncties en daardoor het kunnen voorkomen van belangenverstrengeling van de drie heren tot aan de bodem onderzoeken. Over vertrouwen gesproken. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.