Duofractie PvdA/GroenLinks: valt er nog iets te kiezen op links?

Even terugkomen op de column van afgelopen week. Daarin schreef ik over de kandidaatstelling voor het wethouderschap van ChristenUnie/CDA. Voor de raadsvergadering van afgelopen week, sprak ik nog even met Menne Kamminga en Gerard Willenborg. Lijsttrekkers van respectievelijk de CU en het CDA. Uit de gesprekken bleek dat de onduidelijkheid vooral bij het CDA wegkwam. Want waar het bestuur van het CDA en de ChristenUnie overeen waren gekomen dat beide kandidaat-wethouders als gelijken de onderhandelingen in zouden gaan, was Gerard Willenborg nog steeds overtuigd dat de grootste partij de wethouder zou gaan leveren. Terwijl Willenborg zich steeds meer begon voor te bereiden op het wethouderschap, bleef de ChristenUnie stug door lobbyen. Uiteindelijk dus met goed gevolg.

Willenborg geeft aan vooral teleurgesteld te zijn over de ‘menselijke kant binnen het CDA’. De miscommunicatie tussen het bestuur en de fractie geeft ergernis, maar daarbij geeft Willenborg aan geen problemen te hebben met ChristenUnie. Dat beaamde ook Menne Kamminga: ‘Alles is in goed overleg uitgesproken. We zitten ook gewoon nog naast elkaar hoor’, lachte hij. Eind goed, al goed dus. Desondanks zal het teleurgestelde gevoel over het mislopen van het wethouderschap bij Gerard Willenborg nog wel een tijdje aanwezig zijn. Het CDA en de ChristenUnie zien met wethouder Jeroen Westendorp de toekomst desondanks positief in.

Dan over naar de raadsvergadering zelf. Onder leiding van de zichtbaar genietende waarnemend voorzitter Tineke Nieboer, zat het tempo er goed in. ‘Het voornemen van deze nieuwe raad, is om zo min mogelijk te herhalen’, sprak Nieboer aan het begin. Dat lukte goed. Een paar opvallende dingen tijdens de raadsvergadering. Zo blijkt burgemeester Klaas Smid de heer Pierre Baas nogal te missen. Baas viel na de verkiezingen buiten de boot en zien we dus niet terug als vast raadslid. Desondanks is hij plaatsvervangend raadslid voor Lijst Groen Noordenveld. Bij de benoeming van alle plaatsvervangend raadsleden werd de naam van Baas twee keer opgedreund en even later verwarde onze burgervader lijsttrekker Henk Koekkoek met het oud-raadslid. ‘Het doet me goed om te zien dat u Pierre Baas mist’, grapte Koekkoek. Hij heeft wel indruk gemaakt.
Gerbrant Fennema, het laatst overgebleven raadslid van D66 Noordenveld, wees ondertussen de heer Huizinga op het gebruik van moeilijke woorden in de Verordening Wmo en Jeugdzorg. ‘Dit stuk zou meer toegankelijk moeten worden voor de lezers’, vond hij. Huizinga was dat weliswaar met hem eens, maar kon er naar eigen zeggen niet aan ontkomen.

Wat verder nog opviel, is dat de PvdA en GroenLinks doorgaan als een ‘duofractie’. Het houdt in dat de PvdA en GroenLinks per onderwerp ook één spreker aan het woord laten komen. Dat zat er misschien een beetje aan te komen, maar blijft toch opvallend. Ik snap heus wel dat, aangezien de partijen op veel fronten overeenkomen, ze samen veel zaken aanpakken. Aan de andere kant houdt dit volgens mij ook in dat er op links niets meer te kiezen valt. Tijdens de campagne gingen de partijen al samen, waardoor je je kon afvragen welk verschil het zou maken of je groen of rood zou stemmen. Nu de PvdA en GroenLinks een duofractie zijn, heeft de linkse Noordenvelder haast geen keuze meer. De fanatieke GroenLinksstemmer moet accepteren dat hij met een stem op GL, ook de PvdA steunt en vice versa. Als de kiezers daar geen problemen mee hebben, is de oprichting van de duofractie helemaal geen gek idee. Maar ik ben benieuwd of dat zo is. Je stemt toch met een reden op GroenLinks en níet op de PvdA? Wellicht dat de oprichting van deze duofractie een partij als de SP – die eerder al een poging waagden – in de kaart speelt en we over vier jaar een derde linkse partij een zetel zien halen in de Noordenveldse gemeenteraad. Al is derde partij misschien een slechte benaming. We mogen de duofractie nu toch ook wel als één partij beschouwen?

Tot slot: Ryanne Meijer-Steendam, raadslid van Gemeentebelangen. Eén van de weinige nieuwe raadsleden die haar stem liet horen afgelopen week. Tijdens de nogal korte vergadering, sprak ze kalm en vol zelfvertrouwen de raad toe. Ze maakte een zeer goede indruk, vind ik. Zeker iemand om in de gaten te houden. Dat geldt helemaal voor burgemeester Smid, die Meijer-Steendam glad vergat tijdens de beëdiging in de nieuwe raad. Zowel de burgemeester, als het nieuwe raadslid konden erom lachen. Dat overkomt Smid nooit weer.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema