‘Echte Sint, bedankt voor alles’

Politiek Leek

LEEK- M’n hart sloeg een paar keer over en binnen een paar tellen kreeg ik drijfnatte handen en trillende knieën. Hoe dit kon gebeuren? Een paar tellen daarvoor trad ik door de schuifdeuren het gemeentehuis van Leek binnen. Recht tegenover de deuren staat sinds een paar jaar een ruime ‘stamtafel’ met daarop lezerij voor wachtende Jan en alleman. Hier was niets vreemds aan en maakte mij dus beslist niet onrustig. Wel het volgende. Er klonk een vriendelijke doch doorleefde stem. ‘Goedemiddag collega’. Naast de tafel zat een man op leeftijd. Lange buffelharen baard met dito snor en lang jaren 60 haar. Getooid met mijter en gekleed in habijt en scharlaken mantel. Zijn rechterhand, met hagelwitte handschoen, hield hij stevig om zijn staf gekneld. Het kon niet anders, dit was de enige echte Sinterklaas. Het plaatje was helemaal af doordat er een kwartet pikzwarte Pieten van beiderlei kunne om de ‘heilige’ heen dartelden dat het een lieve lust was. Waarom was ik dan toch zo geschrokken? Misschien omdat ik wist dat deze echte Sint op leeftijd voor het laatst zijn ‘kunstje’ voor het kroost van de ambtenarij zou vertonen. Hierna zou het ongetwijfeld meer iets hulpachtigs worden. Of hield de beschuldiging van sommige inwoners, dat we als raad te veel in beslotenheid vergaderen, mij onbewust bezig en reageerde ik of de Sint mij hierover persoonlijk wilde aanspreken? Retraite, afzondering, een aantal synoniemen voor beslotenheid. Een ander noemt het ‘stiekem’, achterkamertjes politiek, waarbij deuren en gordijnen hermetisch worden gesloten en ‘buitenaardse’ oren het luisteren onmogelijk wordt gemaakt. Door het woord ‘stiekem’ beloofde ik mijzelf om de reden van beslotenheid weer eens onder de loep te nemen. Wel met de bovenliggende vraag ‘wordt er in het gemeentehuis van Leek echt zoveel in beslotenheid vergaderd?’ Normaliter wordt er in beslotenheid vergaderd als het om namen van mensen gaat en/of om financiële gegevens. Bijvoorbeeld het bedrag wat een te verkopen locatie minimaal moet opbrengen. Het is niet verstandig om dit bedrag van tevoren op straat te deponeren, want dan is de liefhebber snel spekkoper. Misschien goed om in openheid een vergadering te beleggen over beslotenheid. Geeft vast en zeker meer openheid van zaken toch? In november 2014 werd een motie van D’66, CU en VVD aangenomen waarin werd opgedragen in 2015 een meerjarig exploitatieplan gemeentelijk onroerend goed te maken en aan de raad te presenteren. Zij werden en worden op hun wenken bediend. Ondanks dat het teveel is om alle gemeentelijke gebouwen hier op een rij te zetten, hou ik het bij een kleine opsomming. Topsporthal, diverse sport- en gymzalen, Sport Kleedgebouwen, Voormalige Huishoudschool, MCO Gaveborg Oostwold, Oude Ulo, Gemeentehuis en Werf, Brandweerkazerne, Joodse Schooltje, Molen Eben Haëzer, Zwemkasteel en Zwembad, een viertal Lijkenhuisjes, Borg Nienoord en niet te vergeten de Schelpengrot. Korte opsomming dus, want er is veel meer. Om dit alle up to date te houden, moeten hamers en kwasten worden gehanteerd. Uit het overzicht blijkt dat het schilderwerk één van de grootste kostenposten is op het totale onderhoudsbudget. Komt bekent voor, want ook het eigen bezit heeft een cyclus van eens per drie jaar een bijwerkbeurt en eens per zes jaar afkrabben of branden en herstellen dat het een ‘lieve’ lust is. En dit is dus alleen nog maar de schilder. Adviseerde de commissie in november al positief, in de raadsvergadering van 2 december wordt het Meerjaren Onderhoudsplan gebouwen 2016 – 2025 waarschijnlijk met een hamerslag van burgemeester Berend Hoekstra bekrachtigd. Gelukkig niets geheimzinnigs aan en niet nodig om in beslotenheid over te vergaderen. Ook niet over een unieke foto die ik nu in mijn bezit heb, waarop ik met de enige echte Sint van Leek sta afgedrukt. Een collectors item. Lieve Sint bedankt voor alles. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.