Educatief waterproject in het Westerkwartier

REGIO – Bij basisschool Het Veenpluis in Zevenhuizen start woensdag 9 maart om 10.00 uur een breed opgezet educatief waterproject: ‘ Ons water in jouw klas’. Met dit project willen de Westerkwartiergemeenten, het drinkwaterbedrijf, het waterschap, IVN en de Stichting NDCE basisschoolkinderen meer bewust maken van het water in onze samenleving.