Een beleid koopzondagen Westerkwartier

WESTERKWARTER – In het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier zijn afspraken gemaakt over de zondagsopenstelling van de winkels. Dit heeft er in geresulteerd dat de raad van de gemeente Westerkwartier de Verordening winkelsluitingstijden 2019 op woensdag 13 februari 2019 heeft vastgesteld. De nieuwe regels uit deze verordening gelden vanaf zaterdag 16 februari 2019.

De nieuwe verordening

In de nieuwe winkeltijdenverordening is opgenomen dat supermarkten iedere zondag open mogen zijn tussen 13.00 – 17.00 uur. Verder is opgenomen dat er voor de overige winkels maximaal 6 koopzondagen komen. De gemeente gaat in overleg met ondernemers over welke zon- of feestdagen dit zijn. Per dorp kunnen deze dagen verschillend worden ingevuld. Het college van burgemeester en wethouders wijzen de koopzondagen per kalenderjaar aan.

De gemeente weet dat er mensen in onze gemeente wonen die voor zondagsrust zijn, maar ook mensen die graag hun boodschappen op zondag willen kunnen doen. Met deze verordening wordt aan beide partijen tegemoet gekomen.

Overgangsregeling

Omdat het voormalige college van de gemeente Leek voor 2019 al 12 koopzondagen heeft aangewezen is een overgangsregeling opgenomen in de verordening voor het jaar 2019.

In het kader van de overgangsregeling krijgen de supermarkten in de voormalige gemeente Leek de mogelijkheid om voor 2019 een ontheffing aan te vragen om op de zondagen tot 18 uur open te zijn. De gemeente gaat de betreffende supermarkten vandaag benaderen om te bespreken hoe ze dit kunnen doen.

Overzicht koopzondagen 2019 voormalige gemeente Leek

Op een vastgestelde koopzondag mag een winkel voor het publiek geopend zijn. Voor de koopzondagen is het grondgebied van de voormalige gemeente Leek gesplitst in vier delen.

De vastgestelde koopzondagen zijn:Voor het centrum van de plaats Leek:24 februari, 24 maart, 26 mei, 30 mei, 10 juni, 25 augustus, 29 september, 24 november,1 december, 15 december, 22 december, 29 december.Voor de plaats Leek met uitzondering van het centrum:22 april, 5 mei, 30 mei, 10 juni, 6 oktober, 3 november, 1 december, 8 december, 15 december, 22 december, 26 december, 29 december.Voor het centrum van de plaats Tolbert:27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december, 22 december, 29 december.Voor de overige delen van de voormalige gemeente Leek:14 april, 21 april, 28 april, 5 mei, 12 mei, 19 mei, 26 mei, 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni en 30 juni.

De tijd dat winkels in het centrum van de plaats Leek open mogen zijn op tweede pinksterdag is van 07.00 tot 18.00 uur. Voor de andere koopzondagen zijn geen tijden vastgesteld.