‘Een bierviltje is onberekenbaar’

LEEK – Het zomerreces is achter de rug. Een vakantietijd die helaas op een verschrikkelijke wijze begon en daardoor onvergetelijk werd. Op 20 juli stopte tijdens de vakantie in Frankrijk plotseling het leven van GroenLinks wethouder Rien Honnef. Een groot verdriet voor zijn vrouw Jacqueline, kinderen, familieleden en vrienden. Nog maar net had de raad haar laatste commissie en raadsvergadering afgesloten. Nog maar net hadden we na afloop in de hal van het gemeentehuis met elkaar geproost op een gezellige vakantie en vooral daarna gezond weer terug. Het bleek allemaal heel anders te verlopen. Rien zijn prachtige vooruitzicht om voor het eerst opa te worden heeft hij niet mogen meemaken. Hij mocht niet meemaken dat zijn kleinzoon o.a. de naam Rien heeft gekregen. De deur van Rien zijn kamer staat nog altijd uitnodigend open, maar zijn stoel blijft leeg, evenals zijn zetel in de raadszaal. Woensdag 7 september start de eerste commissie en raadsvergadering weer. De raadsvergadering zal door burgemeester Berend Hoekstra worden begonnen met in memoriam Rien Honnef. Voor het college, de raad en de ambtenaren is de verslagenheid groot. Toch, zal het besturen en werken door moeten gaan. De portefeuilles van Rien zijn verdeeld over Berend Hoekstra, wethouder Ben Plandsoen en wethouder Hans Morssink. In de commissie is het onderwerp Bezwaarschriften camperplaatsen aan de orde. Eerder werd dit eind 2013, begin 2014 en in november 2015 behandeld. Naar aanleiding hiervan zijn er door verschillende personen bezwaren ingediend tegen de voorgenomen plannen om op het parkeerterrein bij Nienoord een ruimte voor campers te creëren. De Commissie Bezwaarschriften heeft na het horen van de bezwaren en het verweerschrift van het college de bezwaren gegrond verklaard. Reden is o.a. de concurrentievervalsing met het bedrijfsleven en de wettelijke verplichting van overheden om zich aan gedragsregels te houden. Verder moet de gemeente alle kosten die worden gemaakt doorberekenen voor de dienst die wordt bewezen. Kort gezegd, de camperhouders zullen moeten dokken voor hun verblijf op een eventuele camperplaats in Leek en het huiswerk moet daardoor worden overgedaan door de gemeente. Er wordt op dit moment hard aan gewerkt, terwijl er wordt geïnformeerd bij andere gemeenten over hun wijze van bedruipen van de camperplaatsen. Wat de reden is om voortijdig de raad te bevragen over dit onderwerp, terwijl de puntjes nog niet op de i staan? Soms zijn wegen ondoorgrondelijk. Na mijn column over ditzelfde onderwerp zo’n half jaar gereden, wilde Rien, die dit onderwerp in zijn portefeuille had, een gesprek met mij. Hij was het niet eens met mijn beschrijving over het campergebeuren. Citaat uit mijn column van toen: ‘Daar waar volgens berekening op een bierviltje genoeg is aan 500 euro voor palen en bordjes met de aanduiding camperplaats, blijkt er tienduizend euro voor nodig te zijn’. Tijdens een ontspannen overleg hebben we toen over de kwestie gesproken. Achteraf, en ja, ’t is altijd achteraf, bleek Rien gelijk te hebben. De door mij verkorte uitleg van de Commissie Bezwaarschriften ‘Het mag dus niet op een bierviltje, alle berekeningen moeten aan het papier worden toevertrouwd en doorberekend’. Doet mij denken aan de volgende uitspraak ‘Je kunt beter achteraf je excuses aanbieden, dan van tevoren om toestemming te vragen’. Bestaat er toeval? Een paar dagen geleden deed tijdens een boottochtje op het Leekstermeer één van de vaargasten deze uitspraak. Twee dagen later kwam ik dezelfde uitspraak tegen in een boek. En een dag later bood Rutte zijn excuus aan voor het niet uitbetalen van 1000 euro aan elke Nederlander en Samsom voor het verwaarlozen van zijn fractie. Toch ben ik zelf geen vurig aanhanger van ‘beter achteraf je excuses aanbieden’. Liever vooraf toestemming vragen, dan later de ‘rotzooi’ over je heen krijgen’. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.