‘Een college Kapitalisme voor Beginners’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Het werd weer eens een gedenkwaardige raadsvergadering. Dit keer lag dat niet of nauwelijks aan de raad of het college van B en W. Louter aan de kwaliteit en inbreng van de insprekers. Wel werd het weer laat. Te laat. Dat lag niet alleen aan de leiding. Bij de commissievergadering misten we voorzitter Marrie Brink. Zij werd vervangen door Tineke Nieboer. Zet hem op, Tineke, moedigde ik haar aan in het voorbijgaan. Had ik beter niet kunnen zeggen. Ze verkrampte helemaal. Liet mensen niet uitspreken. Toen inspreker Sjors van der Heide van haar te horen kreeg: u heeft 5 minuten… reageerde die… O Hemel, dat lukt me nooit. Toen burgemeester Hans van der Laan vanuit de raad lof toegezwaaid kreeg over het soepel oplossen van het asielzoekersonderkomen in Veenhuizen… ("ten ontechte, ik was met vakantie weg. U moet de rest van het college danken" aldus van der Laan.) Dacht die arme Tineke dat het om de juist die woensdag ontvangen Noorse gevangenen ging. Van der Laan:" er komen nog weinig asielzoekers uit Noorwegen, mevrouw Nieboer"
Tja, gezien alle publiciteit ging het in de commissie toch voornamelijk over het parkeren op de Albertsbaan. De Albertsbaan, die een soort groene oppimpbeurt zal ondergaan. Gevolg meer groen en water… minder parkeerplaatsen. De Zakenlui, goed vertegenwoordigd, eisen compensatie voor de verloren parkeerplaatsen. De kosten: dik twee miljoen. Overheidsgeld… en een paar ton uit de Zakenkring. Dat allemaal voor de parkerende consument, zoals Jan Klinkenberg van Groen Links dat ietwat cynisch onder woorden bracht. Nee, debat vond zelden plaats. Voorzitter Tineke eiste steeds van iedere interrumpant, dat hij een "verduidelijkende vraag" moest stellen of anders zijn mond houden. Daarom wou het debat maar niet op gang komen. Veel goed maakten echter de kwaliteit van de insprekers. Vooral Geert Wolters, oud-wethouder, maar nu als inspreker uit Nietap. Hij kwam met een alternatief plan, dat een miljoen aan overheidsgeld uitspaarde. Hij werd door wethouder Gemeentebelangen Reint Jan Auwema met dooddoeners het bos ingestuurd. "Te Laat" en "Wat voegt Uw plan toe?"… Nee, dan de inspreker Sjors van der Heide… Zijn inbreng werd wel met aandacht en interesse ontvangen. Deed mij goed. Ben altijd blij als ik mijn jeugdvriend Sjors weer tegenkom… Hij ook want hij schudde mij driemaal stevig de hand. Over zijn schouder heen zag ik Pierre Baas (LGN) dit tafereel verbijsterd gadeslaan. Pierre vond het al erg dat ik zijn baas Koekoek de hand schudde. Zijn Bovenbaas Sjors drie keer. Dat ging Baas boven de pet… Hij begrijpt niet wat Sjors en ik delen. Onze eenvoudige afkomst. Onze jeugd die ver weg ligt, maar niet vergeten is. Dat schept een band. Bovendien. Ik mag ook graag mensen wat duidelijk maken. Sjors ook. Op zijn terrein. Het ondernemerschap… Het werd een indrukwekkend college. Ik noem het kapitalisme voor beginners. Uitgelegd voor de gewone man. Net als ik doet Sjors in zijn taal niet moeilijk. Je weet waar hij het over heeft. Over de klant die koning is en de zakenman, die een rode loper moest uitleggen voor die klant. "Tot aan de kassa vooral", voegde Jan Klinkenberg er ten overvloede aan toe. Maar daar reageert Sjors niet op. Jan is van Groen Links. Moet Sjors niks van weten. Waar Sjors ook niks van moet weten…? Dat gaf mij nu juist te denken. Als compensatiemaatregel voor parkeerplaatsen had Sjors en meerdere sprekers van de rechterkant het oog laten vallen op een braakliggend terrein aan de Wilhelminastraat. Eigenaar is echter de corporatie Woonborg. Die wil daar sociale woningbouw vestigen. Overeenkomstig de taak, die minister Blok ze nog maar eens voor heeft gehouden. Dat ziet Sjors helemaal niet zitten. "Ernaast staat een Poezieflat. Een tweede poezieflat… Daar wordt Roden helemaal niet mooier van…(..) van een parkeerplaats wel, zeker. Sjors jonge… dat kun je toch niet zeggen met deze luis in de pels op de tribune. Dankzij de Poezieflat, door mij Powezieflat genoemd. Ik kon de twee puntjes niet vinden. Vond ik mijn grote liefde Janny. Met haar ben ik nog op je verjaardag geweest. Er huizen pareltjes in de Poezieflat. Waar had ik anders een hunkerende dame moeten vinden. In jouw dure flats van € 1500? Die sjieke types daar zien me aankomen. Een paar klassen te hoog gegrepen. Kijk Sjors, dat heet klassenmaatschappij. Een product van jouw kapitalistische samenleving.
Toch ben ik Sjors dankbaar. Hij heeft het probleem ook nu weer op de agenda gezet. Wat wilt U o raad. Sociale woningbouw of parkeren voor de consument? Zeg het maar. Er valt wat te kiezen. Tot over 14 dagen.