‘Een einde aan de onzekerheid; wij gaan door’

SeniorWeb verder als DigiPlein Westerkwartier

LEEK – SeniorWeb Leek&Marum heeft haar naam laten wijzigen in DigiPlein Westerkwartier. Met het oog op de gemeentelijke herindeling en de veranderingen bij de Schutse, is deze naamswijziging doorgevoerd. Binnenkort staat de jaarlijkse Open Dag op het programma. Een mooi moment voor vrijwilligers Bert Zuidema en Eelco Smidt om terug te kijken op een roerige periode en alvast vooruit te kijken.

De overname van de Schutse door de Tintengroep had nogal wat voeten in de aarde bij het dienstencentrum. Men maakte zich zorgen over het voortbestaan van het centrum dat voor menig inwoner van Leek een ontzettend belangrijke functie vervuld. Ga maar na dat er nog steeds meer dan twintig verschillende clubs in het dienstencentrum hun thuis hebben gevonden.

De Tintengroep gaat binnenkort kenbaar maken wat zij aan huur verlangen van de verschillende clubs. Momenteel blijven de clubs onder dezelfde condities als voorheen in de Schutse. ‘Dat is nog tot 1 januari 2020 het geval. Voor 1 oktober krijgen wij te horen hoeveel huur we volgend jaar moeten betalen. We gaan er vanuit dat de huur niet te hoog zal zijn en wij het dus kunnen betalen’, zegt Eelco.

Toch is er al het één en ander veranderd voor DigiPlein Westerkwartier. Niet alleen de naam, ook de beschikbare ruimtes. ‘Wij mochten boffen met het vaste lokaal wat wij tot onze beschikking hadden’, zegt Bert. ‘Die ruimtes zijn echter nu kantoren van Tinten geworden, waardoor wij moeten uitwijken naar andere ruimten. Daarbij liep het aantal cursisten terug. Dat kwam omdat er onzekerheid was of wij wel door zouden gaan.’

De vrijwilligers van DigiPlein Westerkwartier hebben er veel voor over om in de Schutse te blijven. ‘We willen hier niet weg. Vooral de baliefunctie is erg belangrijk voor ons’, zegt Eelco. En dus gaan de twee er vanuit dat zij gewoon in de Schutse kunnen blijven. ‘Over stoppen hebben we nooit nagedacht, maar we hebben wel gekeken naar andere ruimten in Leek en omstreken. De Schutse is voor ons echter ideaal’, aldus Bert.

Iedere club die al gevestigd was in de Schutse, mag er blijven. Wel moet men steeds meer ruimtes delen. ‘Dat is niet anders. Het is soms even puzzelen, maar het kan’, zegt Eelco. Omdat ook DigiPlein Westerkwartier waarschijnlijk gewoon in de Schutse zal blijven, wordt er op 7 september een Open Dag georganiseerd. ‘We hopen natuurlijk dat veel mensen gaan komen. We bieden veel cursussen aan, waarvan vooral die met smartphones en tablets in trek zijn. Vorig jaar genereerden we slechts 150 nieuwe cursisten, terwijl dat meestal iets van 300 was. De onzekerheid rondom de Schutse speelde ons parten, maar die onzekerheid kunnen wij nu wegnemen. We hopen dus dat velen zich weer zullen aanmelden voor één van onze 34 cursussen’, zegt Bert.

DigiPlein Westerkwartier organiseert maandelijkse inloopspreekuren voor mensen die problemen hebben met de computer, tablet of smartphone en geeft desgewenst hulp aan huis. Daarnaast werken ze samen met bibliotheken in het Westerkwartier. De Open Dag is op 7 september van 10:00 tot 16:00 uur te bezoeken. De Schutse is te vinden aan de Oldenoert 32 te Leek.